Până la restructurările mult anunțate și promovate de noul primar Soos Zoltan, încă din campania electorală, iată că, în mod paradoxal, avem parte de angajări pe bandă rulantă. Pe lângă ceata de consilieri personali sau posturi de jurnaliști “sub acoperire” – cel puțin așa reiese din fișa postului care conține atribuții bizare pentru asemenea post -, acum se scoate la concurs un post de inspector superior, remunerat lunar cu circa 10.000 lei. Pentru o corectă informare redăm integral anunțul postat pe pagina oficială a primăriei.

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ, în temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție cu durata normală a timpului de muncă la Direcția impozite și taxe locale:

  • 1 funcţie publică de execuţie – inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date.

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 23 martie 2021, ora 1000 – proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site – ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 19.02.2021 – 10.03.2021 inclusiv, şi vor conţine documentele prevăzute la art.49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul și pe site – ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 -int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier“, se precizează în anunțul semnat de PRIMAR SOÓS ZOLTÁN.

Mai multe detalii privind “reforma” primarului găsiți aici: PARADOX. Reforma privind reducerea personalului primăriei, începută cu angajări pe bandă rulantă și contracte pentru prieteni!?

MS / Foto: caracter info