Situatie umilitoare pentru conducerea ISJ Mures…

Inspectorul şcolar general al judeţului Mureş, Ioan Macarie, a anunţat, joi, că Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) a primit o notificare de evacuare în cinci zile a sediului în care funcţionează, din partea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST), pe motiv de neplată a chiriei, deşi Ministerul Educaţiei Naţionale nu a prevăzut în buget o asftel de cheltuială. 

Conducerea Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Mureş, a comunicat în scris că s-a decis trimiterea unei notificări, întrucât ISJ Mureş ar refuza să plătească chiria începând cu luna decembrie 2017, în condiţiile în care instituţia aparţinând Ministerului Tineretului şi Sportului se autofinanţează atât din subvenţii de la bugetul de stat, cât şi din venituri proprii care provin din închirieri de spaţii.

“Având în vedere refuzurile nejustificate ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş de a încheia un contract de închiriere pentru un număr de 39 de camere, o sală de conferinţă, în care îşi desfăşoară activitatea Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi întrucât începând cu luna decembrie 2017 refuză să achite contravaloarea facturilor pentru utilităţi, am emis o notificare de a elibera spaţiul ocupat, potrivit prevederilor legale. Vă informăm că Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş, odată cu întabularea dreptului de proprietate în favoarea statului român (domeniul public) şi a dreptului de administrare asupra imobilului în favoarea D.J.S.T Mureş, la data de 04.06.2015 a obţinut baza legală în temeiul căreia să putem solicita plata tarifelor de închiriere şi Inspectoratului Judeţean Mureş, care au în folosinţă un număr de 39 de birouri în suprafaţă de 21mp/birou, precum şi o sală de conferinţă”, a arătat DJTS Mureş.

Conducerea DJTS susţine că, pentru gospodărirea cât mai judicioasă a bunurilor deţinute în administrare şi a realizării de venituri necesare desfăşurării activităţii instituţiei, a transmis numeroase solicitări către ISJ Mureş privind obligaţia de a achita contravaloarea chiriei pentru spaţiile respective şi cota-parte din cheltuielile cu utilităţile, însă reprezentanţii Inspectoratului Şcolar nu ar fi răspuns.

De cealaltă parte, şeful ISJ Mureş, Ioan Macarie, a spus că Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a avut în administrare acel imobil până în 2001, când a trebuit predat Agenţiei Teritoriale a Taberelor şi Turismului Şcolar, agenţie care a fost ulterior preluată de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret şi care acum pretinde să i să plătească chirie.

“Este o situaţie absolut ingrată şi umilitoare pentru instituţia noastră care nu are un alt spaţiu pentru a se reloca şi nici nu este momentul pentru o astfel de mutare, care ar putea paraliza activitatea acestei instituţii (…) Suntem într-o perioadă de examene de Bacalaureat, suntem într-o perioadă de încadrare, de mobilitate, de examene, de concursuri, de olimpiade, iar acum nu avem nicio posibilitate de a ne muta în alt spaţiu”

“În acest moment, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş funcţionează într-un imobil administrat de DJST. Chiria solicitată de către DJST este de 200 lei/birou plus 1% cotă parte din cheltuielile aferente utilităţilor, cotă-parte din cheltuielile aferente serviciului de pază şi cheltuielile de reparaţii, suma lunară rezultată însemnând 8.800 lei (fără utilităţi). Între I.S.J. Mureş şi Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport a fost încheiat contractul nr. 38/17.03.2014, care are ca obiect doar plata cotă parte a utilităţilor. Acest contract a expirat, iar DJST nu mai doreşte prelungirea acestuia în aceleaşi condiţii, solicitând plata chiriei în cuantumul mai sus menţionat. ISJ Mureş nu are alocat buget pentru plata chiriilor, ca urmare nu poate semna contractul de închiriere în forma trimisă, deoarece conform Legii 500/2002, angajarea cheltuielilor se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. În acest sens, au fost făcute demersuri la Ministerul Educaţiei Naţionale privind suplimentarea bugetului, fiind solicitate sume pentru plata chiriilor, care încă nu au fost alocate”, a arătat Ioan Macarie.

Şeful ISJ Mureş a mai precizat că Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a solicitat “respect şi înţelegere” din partea conducerii DJST Mureş, arătându-şi disponibilitatea de a încheia un protocol privind utilizarea spaţiilor folosite, în care să se achite cota-parte din cheltuielile aferente utilităţilor, aşa cum se făcea până acum, urmând ca în momentul în care Ministerul Educaţie va cuprinde în buget sumele solicitate, să se revină asupra termenelor şi condiţiilor protocolului încheiat.

Sursa:agerpres.ro / Foto: colaj