• Cetatea are formă de navă şi se întinde pe o suprafaţă de 5000 de metri pătraţi.

Primăria comunei Saschiz a anunţat că a primit o informare oficială din partea ADR Centru potrivit căreia proiectul ,,Restaurarea cetăţii de refugiu sec. XIV din Saschiz, jud. Mureş’ a obţinut 85 puncte în urma finalizării etapei de evaluare tehnică şi financiară şi că se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.

‘Proiectul a fost depus în noiembrie 2016, pentru obţinere de finanţare prin intermediul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural’. Valoarea sprijinului nerambursabil solicitat este de peste 1.800.000 de euro, la care se adaugă aproximativ 52.000 de euro, contribuţia proprie a solicitantului. Conform clarificărilor publicate de AM POR privind modul de selecţie a proiectelor depuse în cadrul POR 2014 – 2020, în cazul apelurilor de proiecte competitive din cadrul priorităţilor de investiţii 5.1 sau 5.2, cererile de finanţare depuse în primele trei luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare preliminară şi evaluare tehnică şi financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obţinut cel puţin 70 de puncte (pragul de calitate) şi care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel’, precizează Primăria Saschiz, pe site-ul instituţiei.

Cetatea de Refugiu sau Cetatea Ţărănească din localitatea Saschiz este monument istoric de categoria A şi este amplasat în situl rural Saschiz – patrimoniu UNESCO.

‘În ultimii ani, starea de degradare a zidurilor cetăţii s-a accentuat, punând în pericol securitatea turiştilor şi, mai ales, existând riscul distrugerii acestui monument istoric important nu doar pentru comunitatea locală, ci şi pentru patrimoniul cultural naţional’, mai precizează Primăria Saschiz.

Cetatea Ţărănească din Saschiz este o cetate de apărare, care servea drept refugiu pentru localnici în caz de invazii, dar în acelaşi timp şi pentru păstrarea alimentelor întrucât asigura un regim termic adecvat.

Este un monument istoric categoria A, fiind foarte vizibilă din toate părţile de intrare în Sachiz, iar la construirea cetăţii au contribuit şapte comunităţi, care aveau şi drept de refugiu în această cetate.

Ridicarea acestei cetăţi a început în 1347, iar în jurul acesteia s-au ţesut o serie de legende. Acestea spun că ar exista un gang secret subteran care face legătura cu biserica din centrul satului. Tot legendele spun că orice negustor care trecea prin Saschiz era obligat să ducă un car de piatră până sus pe deal.

Până în anul 2012, Primăria Saschiz a avut un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării, a fost alocată o sumă importantă de bani, au fost obţinute toate avizele, inclusiv de la Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, însă proiectul de reabilitare nu a mai putut fi continuat.

Sursa:agerpres.ro / Foto: Dorina Matis