Şcoala Gimnazială din satul Ţigmandru, comuna Nadeş, a intrat în reabilitare, iar elevii vor fi supravegheaţi în timpul pauzelor de către profesorul de serviciu, în urma anchetei realizate de Avocatul Poporului în cazul incidentului în care o elevă a căzut în fosa septică din curtea şcolii. 

‘Conducerea şcolii Gimnaziale Nadeş-Ţigmandru, Primăria comunei Nadeş şi Inspectoratul şcolar Mureş şi-au însuşit Recomandările formulate de către Avocatul Poporului, în urma sesizării din oficiu şi anchetei efectuate după incidentul în care o elevă a căzut în fosa septică din curtea şcolii. Astfel, Inspectoratul Şcolar Mureş a comunicat că a cerut luarea unor măsuri urgente care vizează aspecte ce ţin de infrastructura şcolară şi securitatea muncii în Şcoala Gimnazială Ţigmandru: înlocuirea sau repararea centralei termice, remedierea defectelor din toaletele noi, înlocuirea geamurilor sparte de la ferestre şi a clanţelor de la uşi, repararea podinei, fixarea ţevilor de calorifere de pe holuri, efectuarea de zugrăveli interioare, urgentarea asfaltării curţii şi urgentarea reparării tavanelor’, a anunţat luni, Avocatul Poporului, într-un comunicat de presă.

Potrivit comunicatului semnat de purtătorul de cuvânt al Avocatului Poporului, Matei Vîrtosu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a arătat că răspunsul autorităţii locale la această adresă a fost că toate aspectele semnalate vor fi remediate şi că şcoala a intrat pe perioada vacanţei de vară într-un proces de reabilitare. 

‘Prin aceaşi adresă Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş s-a adresat şi Şcolii Gimnaziale Nadeş, Şcoala Gimnazială Ţigmandru fiind structură a acestei şcoli, recomandându-se următoarele măsuri: supravegherea strictă a elevilor pe timpul pauzelor şi verificarea permanentă a efectivelor de elevi după intrarea în clasă; prezenţa permanentă în curtea şcolii a profesorului de serviciu în timpul pauzelor şi verificarea curţii după intrarea la cursuri; în timpul orelor de curs este interzisă ieşirea elevilor în curtea şcolii’, mai precizează comunicatul.

De asemenea, comunicatul Avocatului Poporului mai menţionează că ISJ Mureş a arătat că se vor continua diligenţele către Primaria Nadeş pentru soluţionarea aspectelor ce ţin de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, a avizului PSI şi a felului cum înţelege să-şi respecte promisiunile făcute, prin monitorizarea acţiunilor concrete derulate la nivelul primăriei în privinţa aspectelor semnalate.

Conducerea şcolii Gimnaziale Nadeş a comunicat, la rândul său, Avocatului Poporului că va lua măsuri pentru reactualizarea şi discutarea atribuţiilor ce revin personalului didactic şi nedidactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Nadeş şi a structurii arondate Ţigmandru, ‘pentru ca fiecare să cunoască temeinic obligaţiile ce îi revin pe perioada desfăşurării procesului educaţional, în special dispoziţiile Regulamentului de Ordine Interioară, a normelor interne privind protecţia muncii căt şi luarea de măsuri concrete pentru înlăturarea oricăror cauze care pot genera un potenţial pericol pentru elevi’. 

În document se mai arată că, potrivit şcolii, personalul didactic şi nedidactic şi-a însuşit cele menţionate anterior, iar în ceea ce priveşte prevenirea condiţiilor care să genereze apariţia unor epidemii, boli infecţioase, s-au efectuat controalele DSP, în urma cărora s-au igienizat fântânile, pentru a furniza apă în valorile prevăzute de lege.

În plus, conducerea şcolii a mai arătat că, la Şcoala Gimnazială Nadeş s-au efectuat lucrări de igienizare, ce vor fi finalizate în lunile iulie-august 2017, iar în cadrul structurii Ţigmandru vor fi efectuate lucrări de reparaţii şi igienizare, lucrări ce au fost aprobate în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nadeş în data de 29 iunie 2017.

‘Aceste lucrări vor fi prioritizate astfel încât să fie asigurată securitatea şi sănătatea elevilor, iar finalizarea va fi realizată treptat, deoarece Şcoala Gimnazială Ţigmandru este într-o stare de deteriorare avansată şi necesită reparaţii majore’, a subliniat conducerea şcolii în răspunsul oferit Avocatului Poporului.

O altă măsură comunicată de şcoală este respectarea prevederilor legale privind înştiinţarea personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor asupra Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, iar în acest sens au fost organizate şedinţe ale Consiliului Profesoral, dar şi şedinţe cu părinţii pe şcoală pentru prelucrarea regulamentului.

În plus, la nivelul Şcolii Gimnaziale Nadeş şi Ţigmandru există o Comisie de securitate şi sănătate în muncă, precum şi o Comisie pentru prevenirea şi eliminarea violenţei şi discriminării şi au fost solicitate întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei Locale pentru a prelucra diverse materiale cu elevii, privind securitatea acestora. 

‘Unitatea şcolară reprezentată prin director, Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie îşi asumă obligaţia de a urmări permanent respectarea prevederilor Legii nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în spiritul respectării principiului interesului superior al copilului, care va prevala în toate demersurile ce privesc copiii din aceste unităţi şcolare’, mai arată instituţia de învăţământ în răspunsul dat.

Potrivit comunicatului, Primăria comunei Nadeş a comunicat faptul că şi-a însuşit măsurile dispuse în Recomandarea Avocatului Poporului, în sensul că vor fi îndeplinite în termen de 30 de zile, cum ar fi asigurarea respectării prevederilor legale reglementate de Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, asigurarea împrejmuirii căilor de acces şi a controlului accesului în şcoală la nivel minim, pentru înlăturarea oricăror situaţii şi asigurarea suportului financiar necesar bunei funcţionări a şcolilor de pe raza comunei Nadeş.

Avocatul Poporului a demarat o anchetă după ce o fată din clasa pregătitoare a căzut, în luna martie 2017, în fosa septică din curtea unităţii de învăţământ din satul Ţigmandru. 

Sursa:agerpres.ro