Doar una din firmele controlate de “saracul” fost senator UDMR Mures…

OrtoProfil, o companie din Târgu-Mureş, care ac­ti­vează în producţia şi distribuţia de dispozitive medicale, în­fi­inţată în urmă cu 23 de ani la iniţiativa unui medic, a în­re­gis­trat afaceri de 54 mil. lei anul tre­cut, în uşoară creştere faţă de 2016 şi are 45 de filiale care acoperă toate ju­deţele ţării.

„Fiind proaspăt absolvent al Fa­cul­tăţii de medicină şi medic re­zident de medicină internă, m-am gân­dit împre­ună cu un coleg să des­chi­dem o firmă de dispozitive me­di­cale, deoare­ce am considerat că este un segment inexistent pe piaţa medi­ca­lă româ­nească“, a spus Ferenc Boga, adminis­tra­torul companiei.

Produsele OrtoProfil sunt rea­liza­te pe măsură individualizată în patru cen­tre de producţie din Târgu-Mu­reş, Cluj şi Oradea, iar suprafaţa totală a cen­trelor ajun­ge la 1.200 de mp. Compania a ajuns la 50.000 de pa­cienţi care folosesc produsele OrtoProfil, inclusiv pacienţi din străinătate.

Sursa:zf.ro / Foto: captura