ADR Centru a înştiinţat în data de 3 aprilie 2017 Consiliul Județean Mureș că s-a demarat etapa precontractuală pentru proiectele „Reabilitarea Palatului Culturii” şi „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii Tîrgu Mureş”, depuse în 25 noiembrie 2016 spre finanţare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1. Conform Ghidului solicitantului pentru continuarea procesului de contractare, Consiliul Județean Mureș trebuie să pună la dispoziţia Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru/Autorităţii de Management a Programului Operaţional Regional, o serie de documente. Printre acestea se numără şi hotărârea de aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie. În acest sens, în ședința de astăzi au fost adoptate proiectele de hotărâre care vizează aceste modificări. Este vorba, în principal, de ajustarea valorii TVA de la 20 la 19% și de o serie de reașezări a sumelor în cadrul capitolelor bugetare. Valoarea totală a proiectului vizând reabilitarea Palatului Culturii este de 6.515.142,94 lei cu TVA iar cea a proiectului privind reabilitarea Muzeului de Științe ale Naturii este de 11.273.740,87 lei cu TVA, din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 9.201.073,18 lei. Durata de implementare a proiectului este de 64 de luni, respectiv 67 de luni.

Tot în ședința extraordinară de astăzi consilierii județeni au aprobat programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al judeţului Mureş, pentru anul 2017, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială. Valoarea totală a acestor finanțări se va ridica la suma de 2.300.000 de lei, după cum urmează: proiecte și acțiuni culturale, 600.000 lei, culte religioase, 600.000 lei, acțiuni sportive, 400.000 lei, activități de tineret, 100.000 lei și asistență socială, 600.000 de lei. Conform legislației în vigoare programul anual adoptat astăzi va fi transmis spre publicare către Monitorul Oficial al României, după care se vor elabora anunțurile publice și ghidurile pentru solicitanți. Acestea vor fi publicate pe pagina de internet a instituției și în presa locală până la finalul lunii aprilie. De la momentul publicării potențialii solicitanți vor avea la dispoziție 30 de zile pentru depunerea aplicației de finanțare.

Biroul de presă al Consiliului Județean Mureș