Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș anunță concurs conform Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Denumirea posturilor contractuale vacante din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş:

  • 20 de posturi de asistent medical generalist (Secția clinică medicină internă I – 2 posturi, compartiment chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă – 2 posturi, Secția clinică chirurgie generală II – 2 posturi, Secția clinică neurologie I – 1 post, Secția clinică reumatologie – 1 post, Secția clinică ORL – 1 post, Secția clinică ORL – compartiment ORL copii – 2 posturi, Bloc operator chirurgie I – 1 post, Bloc operator ORL – 1 post, Bloc operator I chirurgie plastică – 1 post, Laborator endoscopie digestivă – 1 post, Centrul de sănătate mintală copii – 1 post, Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – 1 post, Ambulatoriu de specialitate stomatologie – 1 post, Secția clinică cardiologie – compartiment USTACC – 1 post, Secția clinică obstetrică – ginecologie – 1 post).
  • 6 posturi de asistent medical de radiologie – Laborator radiologie și imagistică medicală
  • 3 posturi de asistent medical de laborator – Laborator analize medicale.
  • 1 post de asistent de farmacie – Farmacie.
  • 12 posturi de îngrijitoare de curățenie (Secția clinică medicină internă I – 1 post, Secția clinică chirurgie generală II – 1 post, Secția chirurgie vasculară – 1 post, Săli de naștere – 1 post, Secția clinică pediatrie – 1 post, Compartiment diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – 1 post, Stația de hemodializă – 2 posturi, Secția clinică hematologie – 1 post, Farmacie – 1 post, Compartiment radiologie intervențională – 1 post, Ambulatoriu integrat copii – 1 post).

Nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor vacante:

  • Asistent medical generalist/ de radiologie/ de laborator/ de farmacie: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat și studii superioare, superioare de scurtă durată, postliceale de specialitate, certificat de membru precum şi adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România, fără condiții de vechime.
  • îngrijitoare de curățenie: absolvent studii generale (8 clase), fără condiții de vechime.

Locul desfăşurării concursului: Târgu Mureş, strada Gheorghe Marinescu nr. 50 (sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş).

Desfăşurarea concursului pentru posturile de mai sus:

a) Selecţia dosarelor: 12 iulie 2022;

b) Proba scrisă (asistent medical): 25 iulie 2022 ora 8.30;

b1) Proba practică (îngrijitoare de curățenie): 25 iulie 2022 ora 10.00;

c) Proba interviu: 27 iulie 2022 ora 8.00.

Actele pentru dosarul de concurs se pot depune la sediul instituţiei organizatoare din Târgu Mureş, strada Gheorghe Marinescu nr. 50, et. I, Biroul Organizare – Serviciul resurse umane, în perioada 28 iunie 2022 – 11 iulie 2022 zilnic (de luni până vineri), între orele 14.30– 15.30.

Informaţii suplimentare: Biroul Organizare – Serviciul resurse umane, sau telefon 0265-212.111, interior 462 – persoana de contact Takács Laura, secretarul comisiei de concurs, avizier, sau site-ul www.spitalmures.ro.

Foto: caracter informativ