Față de vechea lege, care prevedea un privilegiu imobiliar, asociația de proprietari are acum posibilitatea să înscrie la cartea funciară o ipotecă imobiliară în contra proprietarului cu restanțe la cheltuielile blocului, potrivit noii legi a asociațiilor de proprietari, conform avocatnet.ro

Potrivit noii legi, administratorul va fi obligat să anunțe în scris proprietarul care are restanțe la cheltuielile comune ale imobilului. “Asociaţia de proprietari, prin preşedinte, are dreptul de a acţiona în instanţă proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afişarea listei, informând membrii asociaţiei prin afişare la avizier”, prevede actul.

Asta înseamnă că va fi suficient să treacă două luni de la scadență pentru ca asociația să aibă dreptul să dea proprietarul în judecată. Dar, odată împlinit termenul conform prevederii de mai sus, asociația va avea dreptul să meargă la cartea funciară pentru a-și înscrie ipoteca.

Citește mai mult pe avocatnet.ro / Foto: colaj