Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureş este cea de-a 79-a universitate cea mai sustenabilă din lume în clasamentul universitar mondial 2019 UI GreenMetric, fiind poziţionată pe locul întâi în rândul universităţilor participante din România. Clasamentul a fost dat publicităţii în data de 3 decembrie 2019.

Scopul acestui clasament este de a oferi rezultatul sondajului online cu privire la starea şi politicile actuale referitoare la Campusul Verde şi la Durabilitate în universităţile din întreaga lume. Se aşteaptă ca, prin atragerea atenţiei liderilor universităţii şi a participanţilor, să se acorde mai multă atenţie combaterii schimbărilor climatice globale, conservării energiei şi apei, reciclării deşeurilor şi transportului ecologic. Astfel de activităţi necesită schimbarea comportamentului şi acordarea unei atenţii sporite durabilităţii mediului, precum şi a problemelor economice şi sociale legate de sustenabilitate.

Anual sunt colectate date numerice de la universităţi din întreaga lume şi sunt prelucrate datele furnizate pentru a ajunge la un punctaj unic care să reflecte eforturile depuse de fiecare instituţie pentru a implementa politici şi programe sustenabile pentru mediul înconjurător. Universităţile sunt clasificate în funcţie de acest scor, clasamentul fiind util liderilor universităţilor în eforturile lor de a pune în aplicare politici ecologice şi de a gestiona schimbările de comportament în rândul comunităţii academice.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureş se angajează să promoveze sustenabilitatea, având ca slogan “Modul de a fi al UMFST este sustenabil!”. Aceasta a stabilit obiective pentru dezvoltarea durabilă şi întreprinde acţiuni referitoare la: amplasament şi infrastructură; energie şi schimbări climatice; deşeuri; consumul de apă; transport; educaţie şi cercetare, pe care le prezintă pe pagina dedicată sustenabilităţii la adresa https://green.umfst.ro/.

Grija pentru mediu şi promovarea unei vaste agende de sustenabilitate sunt parte integrantă a activităţilor profesionale ale UMFST şi a managementului universităţii. Ne propunem să urmăm şi să promovăm bune practici de sustenabilitate, să reducem impactul asupra mediului al tuturor activităţilor noastre şi să ajutăm studenţii şi părţile interesate să facă acelaşi lucru.

Sursa: UMFST