Conferința Episcopilor Catolici din România a luat act cu îngrijorare despre situația Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș a cărui funcționare este obstrucționată și pusă în primejdie în urma unui denunț neîntemeiat și neverificat conform principiilor statului de drept. Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș a fost înființat de către Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia, având menirea, ca în limitele legale recunoscute și respectate, să asigure posibilitatea de formare intelectuală și umană a elevilor, care împreună cu părinții lor optează de bună voie pentru o astfel de instituție educațională.

Cunoscând cele derulate pe parcursul a mai multor luni în cadrul Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș, episcopii catolici din România consideră că prin demersurile întreprinse împotriva conducerii instituției, a corpului profesoral, a elevilor și a părinților acestora, sunt lezate prevederile Protocolului încheiat între Conferința Episcopilor Catolici din România și Ministerul Educației Naționale și Cercetării științifice cu privire la înființarea unităților de învățământ de către culte. Totodată, Conferința Episcopilor Catolici din România consideră inacceptabile orice demersuri care urmăresc intimidarea familiilor ce optează pentru acest tip de învățământ, organizat după prevederile legale actuale în România.

Conferința Episcopilor din România solicită autoritățile competente, Ministerul Educației Naționale și Cercetării științifice, Inspectoratul Județean Mureș, Primăria Municipiului Târgu Mureș, și Consiliul Local Târgu Mureș să întreprindă măsuri urgente și eficiente pentru soluționarea situației, astfel încât instituția de învățământ amintită să-și poată continua nestingherit activitatea educațională. De asemenea, episcopii catolici din România fac apel la toți cei implicați să se angajeze în respectarea principiilor statului de drept, inclusiv cele referitoare la drepturile minorităților religioase și etnice din România.

Pr. Francisc Ungureanu – Comunicat de presă – Conferința Episcopilor din România

Foto:e-communio.ro – fotocolaj