Andreea Boka este printre puținii absolvenți de studii superioare din Valea Rece. Ea are 24 de ani și candidează pe lista POL pentru Consiliul Local Târgu Mureș. Acestea sunt prioritățile, în viziunea ei, pentru comunitatea de romi.

DATE STATISTICE. O mare parte din populația de etnie rromă contină să se confrunte cu dinamici de excludere și nerespectare a drepturilor lor. Membrii minorității rrome sunt încă victime ale discriminării, ceea ce îi împiedică să fie corect școlarizați și integrați în societate. Integrarea socială a comunităților de rromi reprezintă o responsabilitate a instituțiilor statului. Dacă integrarea rromilor va reuși, nu numai că aceștia se vor putea bucura de drepturile lor ca și cetățeni, dar vor putea și să contribuie la dezvoltarea socială și economică a societății. Conform recensământului din anul 2011, Tîrgu Mureș avea 134.290 de locuitori din care 2,31% (3.103 locuitori) sunt cetățeni de etnie rromă, marea majoritate a acestora locuind pe strada Valea Rece – 2.300 de persoane. Strada Valea Rece este locuită de aproximativ 280 de familii, în cadrul acestora regăsindu-se în jur de 220 de copii care urmează învățământul primar.

ÎNVĂȚĂMÂNT. În rândul copiilori rromi, există o rată mare de abandon școlar, mulți dintre ei nefiind vreodată înscriși la școală. Adesea copiii rromi se confruntă cu bariere lingvistice sau sunt supuși discriminării de către colegi. Abandonul școlar deseori este datorat faptului că multe familii nu pot acoperi cheltuielile pentru deplasare, achiziționarea rechizitelor necesare și alimentația copiilor. Din aceste motive propunem înființarea unei școli cu o cantină pentru copiii defavorizați care să le ofere:

 • profesori specializați în formarea copiilor de etnie romă
 • învățământ gratuit (manuale, rechizite gratuite)
 • o masă caldă pe zi (în colaborare cu ONG-urile)
 • asistență medicală primară
 • programe extracurriculare – educație sexuală, consiliere psihologică
 • program after school

ÎNGRIJIRE MEDICALĂ. Condițiile de viață standard afectează în mod negativ starea de sănătate a multor persoane din această comunitate. Accesul la serviciile de asistență medicală a rromilor este limitat, din acest motiv ne propunem înființarea unui cabinet de medicină de familie care să asigure comunității:

 • servicii de asistență medicală primară zilnică atât pentru adulți, cât și pentru copii
 • servicii de planning familial

LOCUINȚE. Deoarece terenul pe care sunt construite casele locatarilor din Valea Rece se află în posesia statului, aceștia riscă evacuarea din locuințe. Prin urmare dorim facilitarea achiziționării de către locatari a terenului pe care se află imobilele. Locuințele private ale romilor au acess limitat la utilități – apă curentă, energie electrică, canalizare – având ca efect condițiile de viață scăzute și intensificarea problemelor de sănătate. Din această cauză ne dorim să asigurăm accesul la utilități – apă curentă, canalizare – a tuturor locuințelor din zona de interes.

Dezvoltarea comunității. Ne propunem să contribuim la creșterea calității vieții comunității prin:

 • înființarea unui spațiu de joacă pentru copii
 • asfaltarea drumului și a aleilor
 • construirea trotuarelor
 • amenajarea coșurilor de gunoi

Articolul 4 din Constituția României:

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.

(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

Sursa: comunicat POL