În data de 31 octombrie 2017 Consiliul Județean Mureș a încheiat cu Asocierea SC Romconstruct Group SRL – SC Concas SA, prin liderul de asociere SC Romconstruct Group SRL Ploiești, contractul având ca obiect realizarea Proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea Palatului Culturii – Tirgu Mures”.

Contractul are o valoare de 3.760.013,00 lei fără TVA și o durată de execuție de 33 de luni, din care:

 • 5 luni pentru elaborarea documentaţiilor P.A.C./P.O.E. (proiect autorizare construcție și proiect organizare a execuției), elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor, acordurilor, certificatelor şi a autorizaţiilor, respectiv obţinerea acestora și realizarea proiectului tehnic;
 • 4 luni pentru verificarea şi aprobarea proiectului tehnic de către Beneficiar respectiv Organismul Intermediar/Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional;
 • 24 luni pentru execuţia lucrării.

Principalele categorii de lucrări care se vor executa în cadrul contractului sunt:

Reparaţii exterioare:

 • finisaje exterioare, tâmplarii exterioare, şarpantă şi învelitoare, reparaţii la soclu gard;
 • restaurare piese decorative metalice;
 • reparaţii elemente exterioare din piatră;
 • inscripţii metalice pe faţadă;
 • reparaţii instalaţii electrice exterioare.

Reparaţii interioare:

 • reparaţii la casa scării de la Biblioteca Judeţeană;
 • reparaţii la Sala oglinzilor, finisaje interioare;
 • recondiţionarea picturilor pe pânză;
 • recondiţionarea lambriuri şi pardoseli;
 • reparaţii la orga din Sala de concerte.

Proiectul „Reabilitarea Palatului Culturii” al cărui beneficiar este Județul Mureş, este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), iar Organismul Intermediar fiind Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru).

 

CJ Mures / Foto: Wikimedia