Modalitatea în care se pot face tranzacții cash se schimbă semnificativ, de luna aceasta. Sunt prevăzute amenzi consistente pentru cei care nu respectă noile plafoane.

Modificări la plățile și încasările cash

Plăți și încasari cash între persoane fizice și companii

Încasări și plăți între o persoană juridică și o persoană fizică în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, pentru livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări

 • facturile de peste 5.000 lei pot fi plătite în limita a 5.000 de lei cu diferența prin bancă
 • plafonul nu se aplică pentru plata salariilor
 • dacă nu se respectă plafonul, amendă de 25% din suma ce depășește plafonul
 • anterior, plafonul era de 10.000 lei

Plăți și încasări cash între două persoane fizice

 • în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei / tranzacție
 • dacă se depășește plafonul, amendă de 25% din suma ce depășește acest plafon
 • plafonul era de 50.000 lei

Plăți și încasări cash între două persoane juridice

 • în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană juridică
 • amendă de 25% din suma care depășește plafonul
 • anterior, plafonul era de 5.000 lei

Modificări la plățile și încasările cash: cumpărături în magazine și plăți la angajat
Magazinele cash & carry pot încasa cash în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană juridică

Se pot face plăți către persoanele juridice în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi

 • anterior, plafonul era de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi
 • dacă se depășește plafonul de 1.000 lei, se aplică o amenda de 25% din suma care depășește plafonul

Se pot face plăți cash către un angajat, pentru avansuri spre decontare folosite pentru plata furnizorilor, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare

 • anterior, plafonul era de 5.000 lei
 • dacă se depășește plafonul de 1.000 lei, se aplică o amendă de 25% din suma care depășește plafonul
 • plafonul nu se aplică pentru plățile aferente: diurnei, cheltuielilor aferente deplasărilor (transport, cazare)

Modificări la plățile și încasările cash: Soldul la registrul de casă
Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare.

Prin excepție se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor

 • dacă se depaseste plafonul de 50.000 lei, se aplică o amendă de 25% din suma care depășește plafonul

Sursa: alba24.ro / Foto: caracter informativ