Guvernul a modificat parțial normele date la final de iunie în materia unor indemnizații suplimentare pentru personalul medical ce efectuează gărzi.

Concret, pe noua ordonanță, care modifică prevederile aduse în iunie prin OUG 63, începând cu luna august 2023, personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar salarizat potrivit Anexei II din Legea salarizării bugetare beneficiază „de o singură” indemnizație lunară stabilită în cuantum brut, după cum urmează (până acum nu se specifica unicitatea indemnizației):

a) 500 de lei pentru medicii specialiști și primari care efectuează lunar o gardă în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă;

b) 1.000 de lei pentru medicii specialiști și primari care efectuează lunar cel puțin două gărzi în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă;

c) 250 de lei pentru medicii rezidenți care efectuează lunar o gardă în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă; vechile prevederi nu includeau și medicii rezidenți în categoria celor ce primesc aceste indemnizații;

d) 500 de lei pentru medicii rezidenți care efectuează lunar cel puțin două gărzi în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă;

e) 500 de lei pentru biologii, chimiștii și biochimiștii care efectuează lunar cel puțin două gărzi;

f) 500 de lei pentru tehnicienii de radiologie și imagistică licențiați, asistenții medicali de laborator clinic licențiați, asistenții medicali licențiați în balneofiziokinetoterapie și recuperare, asistenții medicali dentari licențiați, asistenții medicali de profilaxie dentară licențiați, asistenții medicali licențiați în nutriție și dietetică, asistenții medicali, moașe, surori medicale, indiferent de nivelul studiilor, precum și cei asimilați acestora; prevederea nouă este mai clar formulată decât cea anterioară și sunt incluse persoanele asimilate;

g) 100 de lei pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează, dar nu mai mult de 300 de lei lunar pentru toate categoriile de personal, cu excepția celor prevăzute la lit. a—e).

Pe lângă aceste completări și clarificări subliniate mai sus, noua ordonanță mai aduce și o completare importantă pentru cei care primesc aceste indemnizații: ele nu sunt luate în calcul la determinarea limitei prevăzute de Legea salarizării bugetare la art. 25 (2), cea care prevede că „suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare”.

Sursa: avocatnet.ro / Foto: caracter informativ