Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea anti-birocrație. Legea elimină dosarul cu șină, iar instituțiile publice nu mai au voie să solicite copii după diferite acte sau documente de identitate pe care le au deja.

Unele acte vor putea fi trimise pe email, iar supra-taxarea va fi eliminată. De asemenea, nu vor mai putea fi solicitate copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituţii publice

La începutul lunii decembrie, Parlamentul României a votat ca instituțiile publice să nu mai aibă voie să ceară dosar cu șină sau orice alt obiect de papetărie pentru a furniza un serviciu public.

Astfel, prin adoptarea acestei legi este eliminată obligativitatea pentru cetăţeni de a insera la dosar copii după acte publice emise de instituţii ale statului.

De asemenea, instituţiile publice nu pot percepe nici taxe suplimentare pentru acoperirea costurilor articolelor menţionate.

Inițiatori sunt Diana Morar, Gabriela Horga și Sebastian Burduja, parlamentari PNL.

Legea, îndelung așteptată de români, intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Fiecare instituţie publică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale sau locale, precum şi persoana juridică de drept privat care, potrivit legii, a obţinut statut de utilitate publică sau este autorizată să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, este obligată să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.

Se interzice instituţiilor publice să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituţii publice, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

Foto: caracter informativ