Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a anunţat, miercuri, că a semnat titlul de proprietate pentru restituirea a 2.260,81 hectare de pădure urmaşilor lui László Bánffy, după ce a pierdut procesele în instanţă.

„Prefectul judeţului Mureş a semnat titlul de proprietate (…) ca urmare a Hotărârii judecătoreşti nr. 1803/06.10.2010 rămasă definitivă şi irevocabilă prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea urmaşilor lui Banffy Laszlo cu privire la suprafaţa de 2.260,81 ha teren cu vegetaţie forestieră, precum şi obligarea Comisiei Locale de Fond Funciar Răstoliţa la punerea în posesie şi a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş la emiterea titlului de proprietate. Din anul 2010 şi până în prezent, Instituţia Prefectului prin Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş a uzat (timp de 12 ani) de toate căile de atac prevăzute de lege, toate aceste demersuri judiciare fiind respinse de către instanţele competente în mod definitiv şi irevocabil”, a transmis Instituţia Prefectului într-un comunicat de presă.

Potrivit comunicatului, în anul 2022, Judecătoria Reghin a pronunţat Sentinţa Civilă 597/16.06.2022, potrivit căreia Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş a fost obligată la plata de penalităţi de întârziere în sumă de 1.000 lei/zi întârziere până la îndeplinirea obligaţiei de emitere a Titlului de proprietate.

„Nepunerea în executare a Hotărârii Judecătoreşti ar fi antrenat în sarcina bugetului de stat plata sumei de 1.000 lei/zi de întârziere începând cu 01.08.2022 (data comunicării hotărârii judecătoreşti), dacă până la data de 01.11.2022 nu s-ar fi produs semnarea titlului (data semnării titlului fiind 28.10.2022). Hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile au forţă de lege în România şi în orice stat de drept. Art. 16 alin. 2 din Constituţia României ridică la rang de principiu enunţul de mai sus: ‘Nimeni nu este mai presus de lege’. Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local. Prefectul judeţului Mureş a semnat eliberarea titlului de proprietate, în calitate de Preşedinte al Comisiei Judeţene, după întocmirea documentaţiei potrivit hotărârii judecătoreşti de către reprezentanţii Comisiei Locale de Fond Funciar Răstoliţa, Comisiei Locale de Fond Funciar Vătava, Inspectoratul Silvic Teritorial şi Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, conform legislaţiei în vigoare”, se arată în comunicat.

Prefectul a mai subliniat că, având în vedere hotărârile instanţelor judecătoreşti prin care Comisia judeţeană a fost obligată la emiterea titlului de proprietate şi la plata de penalităţi până la executarea acestei obligaţii, dar şi ţinând cont că toate căile de atac ale Comisiei judeţene au fost epuizate, a fost obligat să-şi îndeplinească atribuţia prevăzută de lege, respectiv semnarea titlului de proprietate în favoarea moştenitorilor defunctului Banffy Laszlo.

Sursa: stiriletransilvaniei.ro / Foto: caracter informativ