Anul școlar 2022-2023 a început azi, 5 septembrie, fiind pentru prima dată când elevii se vor întoarce atât de devreme la școală, după vacanța de vară. În locul celor două semestre, vor exista cinci “module de învățare”, care vor alterna cu cinci vacanțe. Tezele nu vor mai fi obligatorii, cadrul didactic urmând să decidă modul de evaluare a elevului și câte note îi va da, în funcție de numărul de ore săptămânal la disciplina respectivă. În loc de medii semestriale, va exista o singură medie – cea anuală.

Aproape 3 milioane de elevi şi copii de grădiniță se întorc la cursuri luni în peste 17.800 de unităţi de învăţământ.

După doi ani de restricții din cauza pandemiei de COVID-18, părinţii vor avea acces în unităţile de învăţământ la festivităţile de începere a noului an şcolar.

Prima modificare majoră, conform noului regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), este schimbarea structurii noului an școlar, care va include cinci module de învățare și 5 vacanțe, astfel:
• Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;
• Vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;
• Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;
• Vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;
• Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz;
• Vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6 – 26 februarie 2023;
• Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;
• Vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;
• Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;
• Vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.
• Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023;
• Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023;
• Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023;
• Pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate și asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.
• Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare).

Foto: caracter informativ