Cu condiția participării la un examen în care îi sunt testate cunoștințele teoretice de pedagogie, orice absolvent al învățământului superior va putea opta pentru cariera didactică, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere la Ministerul Educației și care va aduce modificări ample actualei legislații privind educația.

Ca regulă generală stabilită de proiectul de lege aflat în dezbatere, studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care vor opta pentru cariera didactică vor avea obligaţia de a urma și finaliza cursurile unui masterat didactic cu durata de doi ani ori programele de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv II, acreditate conform legii.

Totuși, ca excepție de la această regulă, vor putea opta pentru cariera didactică și absolvenții învățământului superior care nu au parcurs formarea inițială amintită, cu condiția susținerii și promovării unei probe suplimentare de examinare a cunoștințelor teoretice de pedagogie pentru debutul în stagiatura didactică.

De organizarea examenului pentru verificarea cunoștințelor teoretice de pedagogie se va ocupa Centrul Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică, la nivelul structurilor teritoriale.

Programele de formare psihopedagogică de nivel I şi II vor putea fi urmate pe parcursul studiilor universitare de licenţă, de masterat sau în regim postuniversitar, iar în cazul absolvenţilor liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori, condiţia de formare psihopedagogică de nivel I se va considera îndeplinită.

De asemenea, absolvenţilor care au finalizat cu diplomă de licenţă/ absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se va considera îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dacă prin foaia matricolă se poate face dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii şi practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă ori de absolvire.

Sursa: avocatnet.ro / Foto: caracter informativ