Regulamentul de funcționare și organizare a școlilor 2022 se modifică substanțial începând cu anul școlar următor. Noul document, aprobat de Ministerul Educației, a fost deja publicat în Monitorul Oficial și conține peste 10 modificări care vizează atât elevii, cât și profesorii și părinții.

Una dintre cele mai importante schimbări se referă la interdicția exmatriculării, pe motiv că dreptul la educație este de ordin constituțional, iar această măsură va fi posibilă doar pentru învățământul postliceal care nu este obligatoriu.

Potrivit noului regulament, care va intra în vigoare în septembrie, la fiecare disciplină se va încheia anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar.

Reamintim că, începând din anul școlar 2022-2023, vor fi eliminate semestrele, urmând să existe cinci module de învățare, respectiv cursuri.

Apoi, numărul de calificative ori note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, va fi stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru.

Numărul de calificative ori note acordate anual la fiecare disciplină va trebui să fie cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ. Asta înseamnă că, dacă au două ore pe săptămână alocate, de exemplu, fizicii, elevii vor trebui să aibă la sfârșitul anului cel puțin cinci note la acea materie.

În plus, au fost eliminate orice dispoziții care dădeau înainte posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor.

O ultimă măsură notabilă anunțată de minister este reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unități-pilot.

Foto: caracter informativ