Mai multe categorii de elevi care învață în învățământul preuniversitar de stat, clasele 1-12, inclusiv clasa 0 din municipiul Târgu-Mureș, beneficiază de un stimulent medico-social în cuantum de 250 de lei, lunar, potrivit unei recente Hotărâri a Consiliului Local Municipal, cererile în vederea acordării acestui beneficiu fiind preluate de Direcția de Asistență Socială (DAS) Târgu-Mureș, care a și propus și a obținut din partea legislativului municipal lărgirea categoriei de beneficiari.

Potrivit noilor reglementări, de acest beneficiu se vor bucura: elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea beneficiului nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, precum: boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mintale globale și senzoriale, boli ale laringelui, sistemului cardiovascular, aparatului respirator, sistemului imunitar, digestiv, metabolic, endocrin, urinar, locomotor, boala canceroasă, transplant de organe, stări post-transplant, precum și orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate.

Acordarea beneficiilor de asistență socială pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar sau a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

Condiții de acordare:

• Se acordă elevilor înmatriculați în clasele I-XII, inclusiv clasa 0;
• Cel puțin un părinte are domiciliul pe raza Municipiului Târgu Mureș;

• S-a depus dosar cu toate actele doveditoare menționate anterior;
• La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, în original;
• Stimulentul se acordă doar prin virament bancar;
• Stimulentul se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii, plata realizându-se pentru luna precedentă;
• Elevul să nu aibă mai mult de 10 absențe nemotivate pe lună;
• În cazul în care există suspiciunea că datele furnizate nu corespund realității, în baza anchetei sociale și a altor verificări efectuate de compartimentul de specialitate, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș poate sista dreptul de a primi beneficiul de asistență socială.

Acte necesare:

• Cerere tip;
• Certificat de naștere al copilului (pentru copiii în vârstă de până la 14 ani), în original;
• Actul de identitate al reprezentantului legal, în original;
• Actul de identitate al celuilalt părinte, în original; dacă acesta este decedat, certificatul de deces, în original; dacă este divorțat, hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, în original. În cazul familiilor monoparentale nu este necesar;
• Certificatul de căsătorie sau de divorț al părinților, în original;
• Actul de identitate al copilului (pentru copiii în vârstă de peste 14 ani), în original;
• Adeverință de la școală care va fi prezentată la începutul fiecărui an școlar și la momentul depunerii cererii;
• Certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar sau certificat de încadrare în grad de handicap;
• Extras de cont pentru plata prin transfer bancar;
• Decizie tutore și act de identitate, în original – unde este cazul;
• Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal, în original – unde este cazul;
• Declarație pe propria răspundere în cazul elevilor aflaţi în întreţinerea unui singur părinte.

Cererea privind acordarea beneficiului de asistență socială, împreună cu documentele doveditoare (regăsite pe site-ul www.tirgumures.ro, Secțiunea Social – Acte necesare, formulare tipizate și anexe – Acordarea stimulentului financiar medico-social) se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 9, camera 8 Registratură (program: Luni-Vineri 08:00-12:00, Marți și Joi de la 14:00-16:00) sau pot fi transmise electronic la adresa de e-mail: registratura.das@tirgumures.ro.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 0365/430859 (Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș) pus la dispoziția publicului, de luni până vineri între orele: 08:00 – 15:00.

Foto: caracter informativ