Pentru a nu mai tot prelungi succesiv valabilitatea unor documente medicale, absolut necesare acordării serviciilor medicale asiguraților din țara noastră, autoritățile au stabilit, printr-un ordin oficializat vineri, ca acestea să-și păstreze valabilitatea până la finalul lunii în care încetează starea de alertă. Printre altele, se prelungește valabilitatea biletelor de trimitere pentru specialități clinice și paraclinice.

Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.213/937/2021, publicat vineri în Monitorul Oficial nr. 1.009, are scopul de a elimina necesitatea prelungirii succesive a valabilității unor documente emise de medici, în condițiile în care starea de alertă se tot prelungește de la lună la lună, iar asigurații au nevoie de aceste documente pentru a putea face diverse investigații.

Mai exact, potrivit actului normativ, se prelungește până la finalul lunii în care încetează starea de alertă, declarată în contextul pandemiei de coronavirus, termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până atunci:

  • biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare;
  • biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice;
  • recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, precum și pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, ce se depun/ se transmit la casa de asigurări de sănătate;
  • deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive.

“În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii şi pentru dispozitivele pentru incontinenţă urinară, al căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emite o nouă decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungeşte decizia iniţială, precum şi taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât şi noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare”, mai scrie în ordin.

Această măsură este necesară, după cum a fost motivată apariția acesteia, pentru eliminarea “riscului neacordării drepturilor prevăzute de lege persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate” și pentru asigurarea permanentă a continuităţii acordării serviciilor medicale.

Sursa: avocatnet.ro / Foto: caracter informativ