Angajatorul care întârzie plata salariului angajaților cu mai mult de o lună este pasibil de amenzi de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare angajat, potrivit unei ordonanțe de urgență care intră în vigoare începând cu 20 octombrie.

OUG 117/ 4.10.2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, emisă de Guvernul României și publicată în Monitorul Oficial nr. 951/ 5.10.2021, stabilește la pct. 7 că se sancționează:

„încălcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepția situației în care angajatorul se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificarile și completările ulterioare.”

Până acum, inspectorii de muncă puteau doar să sancționeze indirect un angajator care nu plătește salariile. Cum? Practic, inspectorii veneau și constatau neîndeplinirea obligației legale a angajatorului (în urma unei sesizări de la un salariat) și dispuneau îndeplinirea acesteia într-un anume termen. Dacă angajatorul tot nu își îndeplinea obligația, atunci inspectorii puteau aplica o amendă între 5.000 și 10.000 de lei pentru faptul că acesta a ignorat măsura dispusă anterior. Cu alte cuvinte, amenda nu se dădea pentru neplata salariilor, ci pentru că angajatorul n-a îndeplinit măsura dispusă de inspectori. Din acest motiv s-a dorit o amendă țintită pentru neplata salariilor, care până acum nu exista în Codul muncii.

Sursa: avocatnet.ro / Foto: caracter informativ