Având în vedere modificarea ratei de incidență a cazurilor de coronavirus în ultimele 14 zile, localitatea Târgu Mureș a trecut în categoria de incidență cuprinsă între 2/1000 de locuitori și 3/1000 de locuitori. Rata de incidență în municipiu este 2.02/1000.

Dacă rata infecției este cuprinsă între 2 și 3 la 1000 de locuitori, se aplică restricțiile din scenariul galben.Hotărârea aferentă a Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mureș cu numărul 152, adoptată ieri, aplicabilă de astăzi, poate fi consultată pe site-ul oficial al Instituției Prefectului: https://ms.prefectura.mai.gov.ro/coronavirus/

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MUREŞ
HOTĂRÂREA NR. 152
din 28 septembrie 2021
privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii
virusului SARS-CoV 2 la nivelul județului Mureș
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş,
Având în vedere adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Mureș nr. 922/2021 prin care
se transmite incidența cumulată la 14 zile a cazurilor de infecție cu virusul SARS – Cov 2 de la nivelul
județului Mureș,
În conformitate cu dispozițiile HG nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă, precum şi ale art. 3 din Regulamentul privind structura
organizatorică, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş,
aprobat prin Ordinul prefectului nr. 231 din 4 septembrie 2015, adoptă prezenta,
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Începând cu data de 29 septembrie 2021, vor fi puse în aplicare măsurile
stabilite prin HG nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând
cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
prin raportare la incidența cumulată la 14 zile a fiecărei localități, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, anexă care va fi actualizată în funcție de evoluția ratei
de incidență la nivelul fiecărei unități administrativ – teritoriale.
Art.2 De aducerea prezentei hotărâri la cunoştinţa membrilor Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Mureş și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență răspunde Serviciul de
monitorizare a instituţiilor publice şi situaţii de urgenţă din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş,
iar aducerea la cunoștință publică se va realiza prin grija Cancelariei Prefectului.
PREŞEDINTE
COMITET JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MUREŞ
PREFECT
CRISTINA-MARA TOGĂNELKoronavírus: Mától a sárga forgatókönyv lépett életbe MarosvásárhelyenSárga forgatókönyv lépett életbe Marosvásárhelyen mától, mivel az utóbbi 14 nap alatt jegyzett új koronavírusos esetek száma lakosságarányosan meghaladta a 2 ezrelék feletti értéket.

A megye székhelyén jegyzett fertőzöttségi arány: 2,02/1000. Ha a fertőzöttség aránya 2 és 3 között van 1000 lakosra számítva, akkor a sárga forgatókönyvben szereplő korlátozások érvényesek.A Maros megyei sürgősségi helyzetek bizottságának 152-es számú, tegnap elfogadott, ma hatályba lépett határozata a Maros Megyei Prefektúra hivatalos honlapján tanulmányozható: https://ms.prefectura.mai.gov.ro/coronavirus/