Asigurații la sănătate pot beneficia, conform pachetelor medicale de stat pentru anii 2021-2022, de o serie de servicii medicale precum psihoterapia, consilierea psihologică, dar și de servicii de psihiatrie, precum și de îngrijiri paliative cum ar fi asistența psihologică.

Serviciile psihologice de care pot beneficia persoanele asigurate la sănătate sunt incluse în pachetele de servicii medicale de stat pentru anii 2021-2022, cuprinse în HG nr. 696/2021, care au intrat în vigoare la 1 iulie. De asemenea, normele metodologice de aplicare, în anul 2021, a contractului-cadru privind pachetele medicale pentru anii 2021-2022, sunt incluse în Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021.

Serviciile psihologice sunt incluse în pachetul de bază, care acoperă o gamă mult mai largă de servicii medicale decât cel minimal, fiind destinat persoanelor asigurate în sistemul sanitar de stat.

Printre serviciile psihologice de care cei asigurați la sănătate pot beneficia se numără:

  • psihoterapia și consilierea psihologică clinică pentru copii și pentru adulți;
  • serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie, precum – evaluarea psihologică clinică și psihodiagnostic, consilierea psihologică clinică pentru copii și adulți și psihoterapia pentru copii și adulți;
  • serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (logoped);
  • serviciile de psihiatrie, inclusiv psihiatrie pediatrică; dar și
  • îngrijirile paliative, precum serviciile de asistență psihologică furnizate de psiholog în acest sens.

Aceste servicii pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, precum și cu medicii de specialitate cu specialități clinice precum neurologie și neurologie pediatrică, otorinolaringologie, psihiatrie și psihiatrie pediatrică, reumatologie, ortopedie și traumatologie și ortopedie pediatrică, oncologie medicală, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, hematologie, nefrologie și nefrologie pediatrică, oncologie și hematologie pediatrică, cardiologie sau pneumologie.

De asemenea, evaluarea psihologică specializată, consilierea psihologică specializată a pacientului și a familiei și psihoterapia individuală, toate efectuate de către psiholog, sunt încadrate în pachetul de bază pentru îngrijiri paliative la domiciliu și, prin urmare, pot fi asigurate și astfel.

Psihologii, pentru a putea asigura serviciile medicale enumerate în HG nr. 696/2021, trebuie să prezinte inclusiv “certificatul de înregistrare a furnizorului de servicii psihologice, conform Legii nr. 213/2004, cu modificările ulterioare”.

Terapiile psihiatrice, ca proceduri diagnostice și terapeutice care se realizează în ambulatoriul de specialitate, sunt, de asemenea, cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice. Aceste tipuri de terapii pot fi însă acordate și de la distanță, în condițiile stabilite în norme, similar serviciilor conexe actului medical furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie și psihopedagogie specială (logoped).

Terapiile psihiatrice, ca parte a procedurilor diagnostice și terapeutice, sunt următoarele:

  • consilierea psihiatrică nespecifică individuală și familială;
  • psihoterapia de grup în cazul psihozelor, tulburărilor obsesiv-compulsive, tulburărilor fobice, tulburărilor de anxietate sau al adicțiilor;
  • psihoterapia individuală în cazul psihozelor, tulburărilor obsesiv-compulsive, tulburărilor fobice, tulburărilor de anxietate, adicțiilor sau al tulburărilor din spectrul autist; dar și
  • terapia cognitiv-comportamentală.

Sursa: avocatnet.ro / Foto: caracter informativ