Procedura de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienții finali a fost simplificată, prin eliminarea obligației de prezentare a actului de proprietate a spațiului, potrivit unui ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). În schimb, cei ce vor să semneze un contract de electricitate trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că au dreptul să folosească respectivul spațiu. Această măsură vine după ce, în 2020, ANRE a stabilit că actul de proprietate nu mai e necesar în cazul racordării la rețeaua de electricitate a unei locuințe noi.

Cea mai importantă modificare adusă de noul ordin ANRE procedurii de încheiere a contractelor de furnizare a curentului electric pentru clienții finali este eliminarea, de la 1 iulie 2021, a obligației de prezentare a actelor ce demonstrează dreptul de proprietate a unui spațiu.

În schimb, clienții finali care vor să încheie un contract de furnizare a electricității trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere cu privire la dreptul de folosință asupra spațiului pentru care se dorește semnarea contractului.

Concret, încheierea unui contract de furnizare a electricității se face de-acum în baza:

  • acordului solicitantului, ce va fi exprimat fie în scris (atașat cererii de încheiere a contractului), fie telefonic;
  • copiei actului de identitate ori certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului (în cazul firmelor);
  • declarației pe proprie răspundere a solicitantului:
    • privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar/ coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar de rentă viageră etc.);
    • privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului.

Ulterior, declarația va putea fi actualizată, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit.

În plus, convenția de consum încheiată de către furnizor cu clientul final devine obligatorie, iar, începând din 1 ianuarie 2022, datele de consum înscrise în aceasta vor fi utilizate și pentru facturarea serviciilor de distribuție în cazul în care nu este citit/ autocitit indexul echipamentului de măsurare.

Totodată, operatorii de distribuție au obligația de a asigura accesul online gratuit fiecărui client final şi furnizorului acestuia la informaţiile din baza de date, astfel încât fiecare client final să își poată accesa propriul istoric de consum. Pentru asta, operatorii au la dispoziție patru luni, adică trebuie să publice datele până la 1 noiembrie.

MS / Foto: caracter informativ