La începutul lunii iulie au intrat în vigoare pachetele de servicii medicale de stat, oferite atât persoanelor asigurate, dar şi celor neasigurate, pentru anii 2021-2022. Potrivit acestora, persoanele asigurate, dar și cele neasigurate în sistemul public de sănătate pot beneficia de servicii dentare decontate de casele de sănătate.

La capitolul medicină dentară, pachetul de servicii medicale de bază conține, pentru cei asigurați la sănătate, mai multe servicii decât pentru cei ce nu au această calitate. Pentru serviciile dentare din lista acestora există trei moduri în care pot fi decontate:

  • decontarea pentru copii – costurile sunt acoperite integral (adică nu se plătește nimic);
  • decontarea pentru adulți (peste 18 ani) – e posibilă fie acoperirea integrală a tarifelor, fie reducerea lor cu 60%;
  • decontarea pentru beneficiarii unor legi speciale – costurile sunt acoperite integral.
    Normele metodologice de aplicare, în anul 2021, a contractului-cadru privind pachetele medicale pentru anii 2021-2022, cuprinse în Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, stabilesc că adulții pot merge la consultație gratuită o dată pe an, iar copiii, de două ori.

Apoi, celor asigurați li se acordă, printre altele, următoarele servicii (cu decontare integrală sau de 60% din tarif): tratamentul cariei simple, obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei, pansament calmant/ drenaj endodontic, extracția dinților cu anestezie, proteze (o dată la patru ani), aparate și dispozitive utilizate în tratamentul malformațiilor congenitale, reparație proteză (o dată pe an) etc.

Pentru copii, toate serviciile sunt gratuite. Mai exact, așa cum apare în ordinul de mai sus, “[î]n cadrul grupei de vârstă peste 18 ani – numai pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă, casele de asigurări de sănătate decontează 100% tarifele aferente serviciilor de medicină dentară pentru care (…) este prevăzut procentul de 60%”.

Pachetul de servicii dentare pentru cei neasigurați este mai mic decât cel pentru asigurați. Astfel, și persoanele neasigurate la sănătate beneficiază de câteva servicii dentare importante la stat, cu gratuitate, cuprinse în pachetul minimal.

Concret, ordinul stabilește următoarele servicii dentare gratuite pentru cei neasigurați: tratamentul de urgenţă al traumatismelor dento-alveolare/ dinte, pansamente calmante/ drenaj endodontic, tratamentul paradontitelor apicale – prin incizie – cu anestezie și al afecțiunilor parodonțiului cu anestezie, chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei, reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare, reparația și rebazarea protezelor (o dată pe an) și reparațiile aparatelor ortodontice.

Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul minimal de servicii pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti/ medicii stomatologi de la stat. Pe de altă parte, costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate – radiografii dentare şi tratamentul prescris -, vor fi suportate integral de către beneficiarii pachetului minimal de servicii.

MS / Foto: caracter informativ