Aproape că nu trece săptămână fără angajari la primăria municipiului Târgu Mureș. Până la restructurările mult anunțate și promovate de noul primar Soos Zoltan, încă din campania electorală, iată că, în mod paradoxal, avem parte de angajări pe bandă rulantă. Pe lângă ceata de consilieri personali sau posturi de jurnaliști “sub acoperire” – plătiți cu peste 150.000 de euro anual -, acum se scot alte posturi, printre care încă unul de consilier. Până la reducerile de personal cu care ne-a amăgit S.Z., redăm integral anunțul postat pe pagina oficială a primăriei.

“MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ, în temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante cu durata normală a timpului de muncă:

  • 1 funcție de execuție – consilier clasa I, grad profesional superior – Serviciul relații cu publicul din cadrul Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică
  • 1 funcție de execuție – inspector clasa I, grad profesional superior – la Serviciul relații cu publicul din cadrul Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică

Concursul va avea loc la sediul instituției, Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, în data de 20 iulie 2021, ora 1000 – proba scrisă.

Interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site – ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 18.06.2021 – 07.07.2021 inclusiv, și vor conține documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează la sediul și pe site – ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85,0265-268330 -int.110, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Pop Ramona Emanuela, inspector.” semnează PRIMAR, SOÓS ZOLTÁN