Sectorul de construcţii din România este afectat de creşterea semnificativă a preţurilor la o serie de materiale de construcţii începând cu primul trimestrul al acestui an, cu efecte negative imediate în derularea contractelor de construcţii, precum şi în contractele care urmează a fi licitate, informează Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii – ARACO.

Potrivit sursei citate, în acest context economic incert, societăţile de construcţii evaluează posibilitatea suspendării temporare a derulării contractelor până la clarificarea modului de preluare în contracte a acestor creşteri de preţuri semnificative la materialele de construcţii. Reprezentanţii ARACO menţionează că, aceste evoluţii ale preţurilor afectează sectorul de construcţii, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, precum şi interesele legitime ale societăţilor de construcţii.

Asociaţia semnalează că, în cursul primului trimestru, au fost înregistrare, la nivelul Uniunii Europene, creşteri ale preţurilor la oţel – de 110% în Italia, de 70% în Germania şi Franţa, 64% în Spania, iar în România de 70%. La bitum creşterea a fost de circa 15%. Preţul cimentului a crescut şi el cu 10%, lemnul s-a majorat cu peste 20%, iar produse din polietilenă au înregistrat o creştere de peste 40%. La acestea se adaugă scumpirea carburanţilor cu 34%.

Având în vedere riscurile majore cu care se confruntă antreprenorii în derularea contractelor de execuţie, alături de riscurile ancorate în viitoare licitaţii organizate pe documentaţii cu preţuri inactuale, ARACO solicită public autorităţilor guvernamentale centrale, autorităţilor locale, Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), INS, beneficiarilor de lucrări „să acţioneze cât mai rapid cu putinţă pentru identificarea şi promovarea acelor măsuri care să contracareze riscurile cu care proiectele sunt confruntate”.

Principalele măsuri potenţiale care pot fi operaţionalizate, potrivit ARACO, sunt:

  • amendarea formulei de ajustare a preţului cât mai bine adaptată la complexitatea fiecărui proiect şi la elementele componente ale preţului ofertat care să acopere situaţia actuală a creşterii preţurilor la materiale şi echipamente, situaţie care nu a putut fi prevăzută în mod rezonabil de antreprenori şi ale căror interese comerciale sunt acum afectate negativ;
  • recalcularea valorii contractelor de către proiectantul lucrării sau consultantul pentru aplicaţia de finanţare;
  • reflectarea reală a creşterilor de preţuri la materiale de către Indicele de preţuri în construcţii; recalcularea corectă şi urgentă a bugetelor pentru contractele care urmează a fi licitate;
  • revizuirea şi actualizarea HG 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

MS / Foto: caracter informativ