RO – Către ,
Primăria Tîrgu Mureș – primaria@tirgumures.ro
Instituția Prefectului – Județul Mureș – prefect@prefecturamures.ro
Consiliul Județean Mureș – cjmures@cjmures.ro
Guvernul României – Cabinet Primul Ministru Florin Câțu – pm@gov.ro
Corpul de control al prim-ministrului – contact@control.gov.ro
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice – A.N.R.S.C. – cabinet@anrsc.ro
Ministerul Afacerilor Interne – mai@mai.gov.ro
Ministerul Sănătății – relatii.publice@ms.ro
Direcția de Sănătate Publică Mureș – secretariat@aspms.ro
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Mureș –
reclamatii.mures@opc.ro
Agentia pentru Protectia Mediului Mures – office@apmms.anpm.ro
Garda de Mediu Mures – cjmures@gnm.ro
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor – registratura@mmediu.ro
Consilieri Locali al Municipiului Tîrgu Mureș -secretariat@tirgumures.ro
În atenția

 • domnului primar Soós Zoltán
 • doamnei consilier personal al primarului Ionela Claudia Ciotlăuș –
  Economist Management – Marketing – UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ
  DIMITRIE CANTEMIR TÎRGU MUREŞ ionela33claudia@yahoo.com

Apel / Invitație la dialog

Stimate domnule primar Soós Zoltán, stimați membrii ai Consiliului Local, stimați cetățeni din Tîrgu Mureș, cu toată buna credință și implicarea demonstrată dealungul timpului de către societatea noastră vă rugăm
respectuos să luați în considerare și punctul nostru de vedere față de problemele apărute în activitatea de salubritate a municipiului Tîrgu Mureș.
Este revoltător ca din incompetență și lipsă de comunicare, să ajungem, pentru prima dată în istoria orașului, la declararea unei stării de urgență sanitară în municipiul Tîrgu Mureș în situația în care societatea Sylevy Salubriserv S.R.L NU a întrerupt NICIODATĂ colectarea deșeurilor menajere de la persoane fizice și juridice, așteptând comenzi pentru colectarea deșeurilor CLANDESTINE.
În această idee, Vă rugăm ca împreună să recapitulăm cronologia evenimentelor din ultimele luni:

În anul 2021 au existat cel puțin trei momente în care prin neplata de către Primărie a datoriilor către IRIDEX – administratorul gropii de gunoi – operatorul Sylevy Salubriserv S.R.L NU a avut unde să ducă deșeurile, situația nefiind din vina Sylevy Salubriserv S.R.L deoarece Primăria și-a asumat prin contracte de cesiune plata directă către IRIDEX.
15 Februarie 2021 – contractul nr. 48 din 16.06.2020 dintre Sylevy Salubriserv S.R.L și Primăria Tîrgu Mureș privind deșeuri menajere, stradale și CLANDESTINE, a fost reziliat de comun acord, cu obligația de continuitate a activității pentru următoarele 90 de zile – respectiv până în 15 Mai 2021
04 Mai 2021 – Sylevy Salubriserv S.R.L primește prin email de la conducerea ADP/SSD notificare de sistare (!!!) de la Primăria Tîrgu Mureș, a colectării deșeurilor CLANDESTINE (cele care nu intră în sfera deșeurilor menajere – mobilă, saltele, obiecte de uz sanitar, materiale de construcții, etc – depozitate ilegal pe domeniul public) până la clarificarea
situației plăților pe perioada 01.01.2021-30.04.2021.
Acest capitol – deșeuri CLANDESTINE – repetăm, este menționat clar și distinct în contractul nr. 48 din 16.06.2020.

12 Mai 2021 – prin HCL 146/12.05.2021 se hotărăște asigurarea continuității serviciului de colectare și transport deșeuri respectiv asigurarea continuității serviciului de salubrizare stradală de către societatea Sylevy Salubriserv S.R.L până la finalizarea de către Primăria Tîrgu Mureș a procedurilor de achiziție pe rol. Prestarea serviciilor va continua pe baza contractului – în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă prin ADP. În opinia noastră ar fi trebuit ca ADP să conceapă în acest moment un CONTRACT nou cu precizări clare privind modul de colectare a deșeurilor CLANDESTINE și termene de plată (la aceea oră existând datorii importante NEACHITATE de Primărie către operator).

03 Iunie 2021 – Sylevy Salubriserv S.R.L primește prin email la ora 12.06 – COMANDĂ DE LUCRĂRI de ridicare a deșeurilor CLANDESTINE de pe domeniul public – cu începere de îndată. Înaintea începerii acestei activități societății noastre Sylevy Salubriserv S.R.L i se solicita să menționeze unde va efectua SELECTAREA deșeurilor și care vor fi operatorii de reciclare cu care se va colabora.
ATENȚIE ! – în contractul nr. 48 din 16.06.2020 NU se prevedea colectarea selectivă a deșeurilor menajere și clandestine. Primăria NU a inițiat NICIODATĂ o procedură pentru colectarea selectivă – lucru semnalat de operator Sylevy Salubriserv S.R.L la începutul anului 2021. De menționat este faptul că colectarea selectivă implică ALTE COSTURI !

03 Iunie 2021 – Sylevy Salubriserv S.R.L răspunde la această solicitare în 5 ore !!! – ora 17.10 – și transmite datele cerute, menționând că sunt pregătiți de intervenție și solicită clarificări rapide în legătură cu desfășurarea activității,
pentru a începe lucrările de îndată.

08 Iunie 2021 – ora 14.51 – după 5 zile (!!!) Primăria răspunde la clarificările cerute și menționează că această colectare se va face DOAR în locațiile care vor fi specificate ULTERIOR de ADP prin comenzi.

10 Iunie 2021 – ora 11.17 – după 7 zile (!!!) Primăria transmite locațiile de intervenție.
10 Iunie 2021 – ora 19.30 – Sylevy Salubriserv S.R.L în 8 ore !!! răspunde că ESTE ÎN DESFĂȘURARE colectarea deșeurilor clandestine – documentat prin probe foto și procese verbale întocmite de inspectorul ADP – Koncz Istvan !

Așadar, într-o perioadă 37 de zile (!) 4 Mai 2021-10 Iunie 2021 Sylevy Salubriserv S.R.L a primit o singură comandă de ridicare a deșeurilor clandestine cu mențiunea locației (albia Poklos – solicitare executată imediat), comandă în care se subliniază hotărât că ”fără confirmarea inspectorului ADP, NU se vor efectua alte lucrări în afară de cele sus menționate”
Acestea fiind prezentate, ne adresăm dumneavoastră domnule primar Soós Zoltán, consilierilor din Consiliul Local, Instituției Prefectului, tuturor instituțiilor abilitate, solicitând o audiență pentru prezentarea punctului nostru de vedere
și a tuturor clarificărilor necesare legate de această speță. Este inacceptabil și profund dăunător ca o astfel de problemă importantă a administrației locale să fie tratată subiectiv, inechitabil și netransparent de către doar câteva persoane rău intenționate din aparatul Primăriei. Este regretabil, domnule primar, să constatăm împreună că pe parcursul anului 2021 nu s-a găsit timp și dorință pentru a discuta și a clarifica aceste probleme care au fost pasate iresponsabil unor consilieri personali mai mult sau mai puțin bine intenționați, aceștia nefiind de specialitate.
Pe de altă parte NU înțelegem, implicarea angajaților ADP în pregătirea și întâmpinarea noului ofertant (care încă nu este operator) Primăria neavând încă nici o obligație contractuală cu aceștia. Considerăm acest aspect ca lipsit de corectitudine și ilegal.
NU înțelegem de ce a fost declarată situație de urgență și este adusă o firmă străină orașului pentru a face curat la noi în municipiu cu utilaje neconforme și fără experiență similară, în timp ce firma noastră Sylevy Salubriserv S.R.L și-a
îndeplinit toate obligațiile conform comenzilor ADP.
Rugăm pe această cale ca ADP/Primăria Tîrgu Mureș să prezinte public toate comenzile care nu au fost onorate corespunzător de către firma Sylevy Salubriserv S.R.L.
Mai mult, atragem atenția că obstrucționarea/amânarea igienizării orașului pentru 37 de zile în perioadă de pandemie, poate atrage și valențe penale !
Întrebăm public cum au fost folosiți banii plătiți de cetățeni aferenți curățeniei generale de primăvară, operațiune care NU a fost efectuată nici până în ziua de astăzi, după ce s-au făcut apeluri prin presă la cetățeni pentru ca aceștia să scoată gunoiul în fața gospodăriilor pentru a fi ridicat de operator – acesta fiind MOTIVUL acumulării cantităților imense de
deșeuri clandestine pe teritoriul orașului – deși operatorul NU a primit nici o comandă de ridicare a acestora.
Dincolo de toate informațiile false și tendențioase vehiculate la adresa societății noastre, asigurăm în continuare autoritățile și cetățenii municipiului Tîrgu Mureș că Sylevy Salubriserv S.R.L își va onora toate obligațiile, conștienți fiind de datoria morală pe care o avem față de cetățeni și față de oraș.
În numele angajaților cu familiile lor ce deservesc cetățenii din Tîrgu Mureș,

S.C.SYLEVY SALUBRISERV S.R.L.

Administrator,
Ilyes Dionisie

Anexăm fotografii și documente justificative.

HU – Címzett ,
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala – primaria@tirgumures.ro
Maros Megyei Tanács – cjmures@cjmures.ro
Egézségügyi minisztérium – relatii.publice@ms.ro
Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság secretariat@aspms.ro
Maros Megyei Fogyasztóvédelmi Igazgatóság – reclamatii.mures@opc.ro
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség- office@apmms.anpm.ro
Maros Megyei Környezetvédelmi Őrség – cjmures@gnm.ro
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

 • registratura@mmediu.ro
  Marosvásárhelyi Tanács -secretariat@tirgumures.ro

Soós Zoltán polgármester úr és Ionela Claudia Ciotlăuș személyes
tanácsadó figyelmében!

Felhívás / Meghívás párbeszédre

Tisztelt Soós Zoltán polgármester úr, tisztelt önkormányzati képviselők, tisztelt marosvásárhelyi polgárok! Tekintettel a Sylevy Salubriserv Kft. eddig tanúsított jóindulatára és hozzáállásunkra, tisztelettel felkérjük Önöket, a mi álláspontunkat is vegyék figyelembe a Marosvásárhelyen észlelhető köztisztasági gondokat illetően.
Felháborító, hogy a hozzá nem értés és a párbeszéd hiánya miatt, a város történelmében először a hatóságok egészségügyi sürgősségi állapotot hirdettek – főként olyan körülmények között, hogy a Sylevy Salubriserv Kft. SOHA NEM SZAKÍTOTTA FÉLBE, sem a magán-, sem a jogi személyektől való háztartási szemét begyűjtését, ugyanakkor várta a közhelyeken TÖRVÉNYTELENÜL tárolt hulladék elszálitására is a megrendelést. Arra kérjük Önöket, nézzük át az utóbbi néhány hónap eseményeinek
kronológiáját:

2021 folyamán legalább három olyan helyzet adódott, amikor a Polgármesteri Hivatal a szeméttárolót ügykezelő Iridex-szel szemben felhalmozott adósságai miatt a Sylevy Salubriserv Kft.-nek nem volt hová szállítania a szemetet. Ez semmiként nem a mi cégünk hibája, hiszen a Polgármesteri Hivatal szerződésben vállalta a közvetlen törlesztést az Iridex-nek.

 1. február 15-én a Sylevy Salubriserv Kft. és a Polgármesteri Hivatal a 2020. június 16-án kötött 48-as számú, a háztartási, utcai és illegális szemét begyűjtéséről szóló szerződés kétoldali felbontásáról döntött. Az egyezség alapján cégünknek további 90 napig, azaz 2021. május 15-ig kellett vállalnia a szerződésben foglaltakat.
 2. május 4-én a Polgármesteri Hivatal közterületfenntartó igazgatósága (ADP/SSD) elektronikus levélben közli a Sylevy Salubriserv Kft.-vel, hogy hagyjon fel a közterületen lévő illegális hulladékok (mint például a bútorok, matracok, háztartási, fürdőszobai cikkek, építkezési anyagok) begyűjtésével. Mindezt addig, amíg sikerül tisztázni a 2021.
  január 1. és április 30. közötti kifizetéseket. Figyelem: az illegálisan tárolt hulladékokkal külön fejezet foglalkozik a
  2020/48-as szerződésben.
 3. május 12-én a 146-os tanácsi határozat a Sylevy Salubriserv Kft. által végzett hulladékgyűjtés illetve utcai takarítás folytatásáról rendelkezik. Mindaddig, amíg a Polgármesteri Hivatal le nem bonyolítja az új közbeszerzési eljárást, a szolgáltatás a szerződés és az ADP megrendelése alapján zajlik. Véleményünk szerint az ADP-nek egy új szerződést kellett volna megfogalmaznia, amelyben világosan feltűnteti, miként kell begyűjteni az illegális hulladékot, illetve mikor történik meg a szolgáltatás kifizetése. (A Polgármesteri Hivatal ugyanis már akkor jelentős tartozásokat halmozott fel cégünkkel
  szemben.)
 1. június 3-án, déli 12. 06 órakor a Sylevy Salubriserv Kft. e-mail-en megrendelést kap az illegális hulladék azonnali
  begyűjtésére. Mielőtt ezt a munkát elkezdtük volna, cégünket felszólították, hogy nevezze meg, hol végzi a hulladék szétválasztását, és melyek azok az újrahasznosítással foglalkozó cégek, amelyekkel a Sylevy Salubriserv Kft. együttműködik.
  FIGYELEM: a 2020/48-as számú szerződésben nem szerepel a háztartási és az illegális hulladék szelektív gyűjtésének a kötelezettsége. A Polgármesteri Hivatal SOHA NEM kezdeményezett semmiféle eljárást a szelektív gyűjtés érdekében, amit egyébként mi is szóvá tettünk 2021 elején. Tudni kell, hogy a szelektív gyűjtés MÁS KÖLTSÉGEKKEL jár, mint a hagyományos módszer!

Az elmúlt 37 nap alatt, 2021. május 4. és június 10. között a Sylevy Salubriserv Kft. EGYETLEN EGY megrendelést kapott az illegális hulladékok begyűjtésére (a Poklós-patak medréből), amelynek azonnal eleget is tett. A megrendelésben a Polgármesteri Hivatal nyomatékosítja, hogy „a közterületfenntartó igazgatóság felügyelőjének jóváhagyása nélkül SEMMIFÉLE
munkálatot nem végezhetnek a fent említetten kívül”. Álláspontunk bemutatása, a félreértések tisztázása véget kihallgatásara
szeretnénk jelentkezni Önöknél, tisztelt Soós Zoltán polgármester úr, tisztelt önkormányzati képviselők, tisztelt prefektus asszony, tisztelt illetékes intézményvezetők! Elfogadhatatlan és rendkívül kártékony, hogy a helyhatóság ilyen komoly
problémáját a Polgármesteri Hivatal egyes rosszindulatú illetékesei ennyire szubjektíven és részrehajlóan kezeljenek. Polgármester úr, sajnálatos, hogy 2021 folyamán nem sikerült időt szakítania ezen gondok megtárgyalására és tisztázására, hanem inkább felelőtlenül átpasszolta többé-kevésbé jóindulatú, de a hulladékgazdálkodás területén járatlan személyes tanácsadóknak. Másrészt NEM értjük az ADP munkatársainak a beavatkozását a szolgáltatásra jelentkező új cég felkészítésében és fogadtatásában. Pedig ez csak egy jelentkező, és nem elfogadott szolgáltató, akivel szemben a Polgármesteri
Hivatalnak bármiféle kötelezettsége is volna. Mindezt nem tartjuk sem tisztességesnek, sem törvényesnek. Nem értjük, miért kellett sürgősségi állapotot hirdetni és egy idegenből érkező céget megbízni városunk köztisztasági munkálataival mindaddig, amíg az sem megfelelő felszereléssel, sem kellő tapasztalattal nem rendelkezik, ugyanakkor cégünk, a Sylevy Salubriserv Kft., az ADP megrendeléseinek megfelelően, mindig eleget tett feladatának. Ezúton felkérjük a Polgármesteri Hivatal közterületfenntartó igazgatóságát, hozza nyilvánosságra azokat a megrendeléseket, amelyeknek a Sylevy Salubriserv Kft. nem tett megfelelőképpen eleget. Sőt arra is felhívnánk a figyelmet, hogy a köztisztasági feladat ellátásának
az utóbbi 37 napban történt akadályoztatása/halogatása akár bűnügyi következményekkel is járhat! Ugyanakkor nyilvánosan is feltesszük a kérdést, miként használták fel a városlakóktól a tavaszi általános nagytakarításra begyűjtött pénzt, miközben a
műveletet a mai napig SEM VÉGEZTÉK EL? Mindannak ellenére, hogy a sajtón keresztül arra hívták fel a város lakóit, hogy helyezzék ki hulladékaikat lakásaik elé, mert a szolgáltató elszállítja azt. Nos, ez a valós oka annak, hogy a város
területén tetemes mennyiségű illegális hulladék jelent meg, miközben a szolgáltató NEM kapott semmiféle megrendelést ennek elszállítására. Az összes hamis, cégünket lejárató információ dacára, a Sylevy Salubriserv Kft. arról szeretné biztosítani Marosvásárhely városvezetését és lakosságát, hogy a megyeszékhellyel és polgáraival szembeni morális kötelességének tekinti, hogy a továbbiakban is eleget tegyen feladatainak.
Az alkalmazottak és családjaik, azok nevében, akik Marosvásárhelyért dolgoznak,

Ilyés Dénes,
A Sylevy Salubriserv Kft. ügyvezetője

Sursa: Sylevy Salubriserv S.R.L, / Foto: colaj caracter informativ