În temeiul prevederilor art.108 din Constituția României, republicată, și al art.42 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare şi conectare a Departamentelor Urgență, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureş, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Obiectivul de investiții “Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș” urmărește realizarea simultană a următoarelor activități:

Pe teren se va amplasa o construcție noua cu funcțiunea de spital – Centru de mari arși cu regim de înălțime S+P+4E+Etaj tehnic, care să reflecte cele mai înalte standarde pentru creșterea calității serviciului medical și pentru a garanta confortul pacienților internați în spital.

Proiectul include:

  • Centrul de mari arși cu 15 paturi
  • Blocul operator cu 25 de săli de operație
  • Secția clinică Anestezie si Terapie Intensivă (ATI) cu 44 de paturi
  • Spatii conexe (Sterilizare, Unitate de transfuzii sanguine, morga, centru de formare, spatii tehnice, spatii administrative si logistice, etc.)
  • Relocare Heliport

Pe lângă edificarea unei noi clădiri, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului si reorganizarea circuitelor medicale ale secțiilor de mai sus. Obiectivul principal este de a construi un Centru de Arși în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 476/2017 în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, într-o clădire nouă și de a realiza conectarea principalelor departamente din spital (UPU, Bloc Operator, ATI) astfel încât unitatea spitalicească să respecte Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1764/2006 încadrându-se în categoria de Spital Regional de nivel IA. Pentru a respecta prevederile acestui ordin s-a luat decizia la nivelul Comitetului Director al Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sectorului Sanitar de a se include în clădirea nouă, pe lângă Centrul de Arși, spații pentru următoarele secții: Bloc Operator și Anestezie Terapie Intensivă inclusiv secțiile auxiliare care trebuie să funcționeze pe lângă acestea, cum sunt: unitate de transfuzie sanguină și stație de sterilizare.

Investiția este estimată la peste 60 de milioane de euro și se va realiza din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat Proiectului privind reforma sectorului sanitar, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite.

Sursa: ms.ro