Prin Ordinul ministrului educației de la sfârșitul lunii martie, prin care a fost modificată structura anului școlar 2020-2021, a fost introdusă vacanța din aprilie și a fost redus numărul de săptămâni de cursuri, de la 34 la 33 de săptămâni pentru toți elevii și de la 37 la 36 de săptămâni pentru cei din învățământul profesional și tehnic.

Astfel, semestrul al doilea se termină la alte date decât cele stabilite inițial în structura anului școlar. Cursurile se încheie:

• Pentru clasa a VIII-a (pentru care urmează Evaluarea Națională) – vineri, 11 iunie 2021
• Pentru clasele a XII-a zi și clasele a XIII-a seral și frecvență redusă (pentru care urmează Bacalaureatul – probe scrise) – vineri, 4 iunie 2021
• Pentru grupele de grădiniță și celelalte clase (pregătitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a) – vineri, 25 iunie

Pentru învățământul profesional și tehnic, potrivit datelor din planurile cadru transmise de minister, anul școlar 2020-2021 se încheie astfel:
• Pentru elevii din învăţământul liceal – filiera tehnologică, care nu vor susţine examene naţionale (evaluare naţională şi bacalaureat) – 16 iulie 2021
• Pentru elevii din învăţământul profesional: 16 iulie 2021
• Pentru elevii din învăţământul postliceal şi de maiştri (cu durată a cursurilor stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare): 16 iulie
• Pentru calificarea „Asistent medical generalist”, cu durată a cursurilor de 42 de săptămâni – 27 august 2021

Sursa: edupedu.ro / Foto: caracter informativ