Pe lângă cei 12 consilieri personali angajați deja de primar și viceprimari, municipiul Târgu Mureș, în temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție cu durata normală a timpului de muncă:

  • 1 funcție de execuție – consilier clasa I, grad profesional superior – Serviciul relații interne și internaționale din cadrul Direcției activități social culturale, patrimoniale și comerciale – peste 9000 lei brut / lună (conform stat de personal 2020)
  • 1 funcție de execuție – consilier clasa I, grad profesional asistent – Serviciul activități culturale, sportive de tineret și locativ din cadrul Direcției activități social culturale, patrimoniale și comerciale – peste 5000 lei brut / lună (conform stat de personal 2020)

Concursul va avea loc la sediul instituției, Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, în data de 25 mai 2021, ora 1000 – proba scrisă.

Interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site – ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 23.04.2021 – 12.05.2021 inclusiv, și vor conține documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează la sediul și pe site – ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 -int.110, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Pop Ramona Emanuela, inspector.

Semnează, primar Zoltan Soos

Sursa: tirgumures.ro / Foto: colaj caracter informativ