Primăria Municipiului Târgu Mureș aduce la cunoștința contribuabililor persoane fizice și juridice că, pentru anul 2021, primul termen scadent pentru plata impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport este 31 martie 2021.

Astfel, până la data de 31 martie 2021, în cazul plății integrale a acestor impozite, târgumureșenii pot beneficia de bonificația de 10%.

Reamintim că rapoartele de evaluare pentru impozitare a clădirilor dar și declarațiile de salubrizare au termen de depunere până la data de 31 martie 2021.

Recomandăm ca plata să se efectueze prin metodele de plată electronică, și anume ghiseul.ro sau prin intermediul Portalului de servicii electronice fiscale, prin accesarea site-ului www.tirgumures.ro, – secțiunea Ghișeu on line impozite și taxe.

De asemenea, impozitele şi taxele locale se pot achita în numerar sau prin card la ghişeele din cadrul Primăriei Târgu Mureş și la biroul de colectare din cartierul Tudor.

Toate formularele fiscale privind impozitele și taxele locale, actele necesare, precum și conturile IBAN corespunzătoare obligațiilor de plată, precum și alte informații utile se regăsesc pe site-ul instituției noastre www.tirgumures.ro, secțiunea IMPOZITE, TAXE ȘI AMENZI.

DIRECTOR EXECUTIV,
Szövérfi László