Având în vedere informațiile și imaginile apărute în spațiul public, Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș este abilitat să comunice următoarele:

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș este structura teritorială care face parte din Poliția Română, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218 din 2002, fiind instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii. Activitatea Poliţiei Române constituie serviciu public specializat şi se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

În îndeplinirea misiunilor care îi revin Poliţia Română cooperează cu instituţiile statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii. În cadrul atribuțiilor principale care le revin, polițiștii aplică măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței publice, apără viața, integritatea corporală și libertatea persoanelor, proprietatea privată și publică, precum și celelalte drepturi și interese legitime ale cetățenilor și ale comunității.

 Totodată, aceștia supraveghează, îndrumă și controlează circulația pe drumurile publice, verifică respectarea normelor de circulație, iau măsuri de educație rutieră a participanților la trafic și, de asemenea, întreprind măsuri specifice de fluidizare și decongestionare a traficului rutier, atunci când situația o impune.

În acest sens, acțiunea de impunere a legii este pe deplin justificată și trebuie explicată celor în cauză, pentru a-i face să înteleagă că atât timp cât se aliniază normelor stabilite, nu vor face obiectul laturii represive a acesteia. Fiecare polițist este obligat să ia masuri pentru contracararea faptelor antisociale și, de asemenea, să intervină prompt la sesizarea oricărei astfel de fapte.

Polițiștii mureșeni sunt permanent instruiţi ca modul de acţiune să fie guvernat de deontologia profesională, în baza principiilor care guvernează conduita profesională, respectiv cel al legalităţii, proporţionalităţii gradualităţii, egalității și imparțialității, priorității interesului public şi doar cu respectarea aplicării cadrului legislativ în vigoare.

În acest context, menționăm faptul că eliberarea unor avize/autorizații în vederea construirii unor imobile, nu intră în atributul Poliției Române, fiind atributul exclusiv al instituțiilor abilitate în acest domeniu, fapt pentru care Inspectoratul de Poliție Județean Mureș se delimitează de aspectele și informațiile vehiculate în spațiul public, cu privire la o situație aferentă construirii unor astfel de imobile.

Totodată, precizăm faptul că serviciul polițienesc are caracter continuu, sens în care echipa managerială a Inspectoratului de Poliție Județean Mureș analizează şi evaluează în mod permanent activităţile specifice desfăşurate de către toate structurile de poliţie în parte și dispune măsuri specifice de asigurare a continuității funcționării a tuturor acestor structuri. 

În aceeași măsură se urmărește cunoașterea situaţiei operative, pentru a fi în măsură ca dispozitivul de ordine şi siguranţă publică să fie adaptat permanent la modul de acţiune şi la situaţia reală din teren, în vederea asigurării de servicii la un înalt standard privind siguranţa cetăţeanului.

Este de subiniat faptul că, urmare a analizelor efectuate, în mod permanent, la nivelul unității, s-a constatat faptul că modalitatea în care s-au desfășurat și se desfășoară activitățile polițienești, în special pe linia asigurării și menținerii ordinii și siguranței publice, a condus la o scădere a infracționalității înregistrate în ultimii ani.

Astfel, dacă ne referim cu precădere la infracționalitatea sesizată, cât și la infracționalitatea stradală, acestea relevă un trend descendent și o scădere continuă, de la an la an, a indicatorilor înregistrați, fapt pentru care, în continuare, se va acționa în vederea îndeplinirii întocmai, de către toți polițiștii, a sarcinilor de serviciu, doar în folosul cetățenilor și al comunității.

IPJ Mureș / Foto: caracter info