Consilierii județeni au aprobat în ședința de ieri două proiecte ce vizează funcționarea Asociației Zona Metropolitană Târgu-Mureș. Un prim proiect a vizat aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației. Asociația a fost constituită în anul 2006, în temeiul prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, prin asocierea a 15 unități administrativ-teritoriale în vederea rezolvării în comun a problemelor și nevoilor variate atât în mediul urban cât și în zonele rurale adiacente, din perspectiva relațiilor economice, administrative, educaționale, de sănătate, sociale, culturale, turistice și sportive.

Al doilea proiect de hotărâre a vizat aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația ‘Zona Metropolitană Târgu Mureș’.

Tot în ședința de ieri, vicepreședinții Consiliului Județean Mureș, Ovidiu Georgescu și Kovacs Mihaly-Levente au fost desemnați în calitate de membri pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Mureș. Potrivit Codului Administrativ, evaluarea profesională individuală a secretarului general a județului se realizează de către o comisie de evaluare formată din președintele consiliului județean și 2 consilieri județeni, desemnați în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului județean.

CJ Mureș / Foto: caracter info