Suspendarea cursurilor fizice într-o clasă/grupă se face dacă sunt mai multe cazuri de infectare cu virusul Sars-CoV-2 dar doar în acele clase. Și asta potrivit proiectului de ordin comun al miniștrilor Educației și Sănătății, varianta înaintată de Ministerul Educației, obținută de Edupedu.ro.

Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune în următoarele situații:

 1. La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.
 2. La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional si postliceal. În această situație se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.
 3. În situațiile prevăzute mai sus, procesul de învățământ continuă în sistem online. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de învățământ/instituției conexe, după consultarea DSP/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin (4) din Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020.
 4. La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, in urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții directi ai acestora si va decide împreună cu conducerea unității de învățământ daca se impune carantinarea.
 5. În perioada de suspendare a cursurilor cu prezență fizică, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:
  a) curățenia şi aerisirea claselor/sălilor;
  b) dezinfecția generala si nebulizarea spațiilor unităţii/instituţiei de învățământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete.
 6. Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru clasa/unitatea/structura de învăţământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin decizia conducerii acestora, după consultarea DSP/DSPMB.
 7. DSP/DSPMB au obligaţia să informeze unitatea/instituția conexă/instituţia de învățământ superior şi cabinetul medical din cadrul acestora despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi/studenţi/personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ.
 8. Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ:
  o a) cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
  o b) cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, sau aflaţi în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
  o c) cei care așteaptă să fie testați sau au fost testați si așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoana care a fost testata și care așteaptă rezultatele.
 9. Unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe/instituțiile de învățământ pot emite norme proprii prin care să reglementeze măsuri complementare celor prevăzute de prezentul ordin, prin raportare la specificul activității acestora.

„Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de catre conducerea unităţii de învăţământ”, prevede ordinul de ministru în stadiu de proiect.

Sursa: edupedu.ro / Foto: caracter informativ