Cei care vor promova doctrine antițigăniste riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani, după ce o lege menită să prevină şi să combată discriminarea faţă de romi a fost publicată marţi în Monitorul Oficial.

Potrivit Legii nr. 2/2021, care va intra în vigoare de vineri, prin “antiţigănism” se înţelege atât percepţia referitoare la romi exprimată ca ură împotriva acestora, cât şi manifestările verbale sau fizice motivate de ură împotriva romilor, îndreptate împotriva romilor ori a proprietăţilor acestora, împotriva instituţiilor/ONG-urilor, liderilor comunităţilor rome sau lăcaşurilor lor de cult, tradiţiilor şi limbii romani.

În ceea ce privește faptele pedepsite cu închisoare, legea stabilește următoarele:

  • promovarea în public, în orice mod, a unor idei, concepții sau doctrine antițigăniste, precum și utilizarea în public a unor simboluri antițigăniste, fapte pedepsite cu închisoare de la trei luni la trei ani. Excepție fac actele săvârșite în interesul artei, științei, cercetării, educației sau dezbaterii unor aspecte de interes public;
  • distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului prin orice mijloace, de ştiri şi informaţii, materiale antiţigăniste, fapte pedepsite cu închisoare de la un an la cinci ani;
  • aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei organizații cu caracter antițigănist, faptă pedepsită cu închisoare de la trei la zece ani. Excepție fac persoanele care denunţă autorităţilor existenţa organizaţiei, înainte ca aceasta să fi fost descoperită.

Conform legii, prin organizaţie cu caracter antiţigănist se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor antiţigăniste.

Simboluri antiţigăniste se referă la drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează antiţigănismul.

Materiale antiţigăniste sunt considerate imagini, mesaje text, conţinut audio-video, precum şi orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează antiţigănismul.

Deși romii reprezintă cea mai mare minoritate din Europa, acestora le sunt încălcate drepturi fundamentale ale omului precum izolare geografică sau lipsa asigurarii de sănătate, afirmau iniţiatorii legii.

În legislaţia română, mai există o lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, prin care se reglementează faptele care constituie infracţiune şi pedepsele asociate acestora.

Legea nr. 157/2018 îi pedepsește cu închisoare între trei luni și zece ani pe cei care promovează idei, concepții sau doctrine antisemite. Fapte pedepsite cu închisoarea sunt și utilizarea în public a unor simboluri și materiale anitsemite, precum și sprijinirea sub orice formă a unei organizații cu caracter antisemit.

MS / Foto: caracter informativ