În vederea prevenirii şi reducerii riscului de manifestare a unor situaţii de urgenţă, similare incendiului din data de 14.11.2020 produs la secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureş a efectuat controale de specialitate la secţiile ATI din cadrul unităţilor sanitare de la nivelul zonei de competenţă, alături de reprezentanţi ai DSP şi ISCIR.

Aspectele avute în vedere, premergător şi pe timpul executării controalelor, au vizat:

-analizarea situaţiei din punct de vedere al avizării-autorizării clădirilor în care se află secţiile ATI;

-modul de îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, pentru conducătorul unităţii/administrator şi a celorlalte atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor cuprinse în reglementările specifice referitoare la organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă, asigurarea evacuării utilizatorilor în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, a modului de acţiune a personalului propriu în cazul producerii unui incendiu, precum şi a instruirii salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

-funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor;

-dotarea cu stingătoare de incendiu a secţiilor ATI, precum şi modul de verificare a acestora, potrivit prevederilor legale;

-verificarea documentelor care să ateste funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor electrice şi a instalaţiilor şi echipamentelor specifice activităţii din secţia ATI (substanţe anestezice inflamabile, butelii de oxigen, instalaţii aferente staţiilor de oxigen etc.).

Astfel, în perioada 17-19.11.2020 echipe mixte de specialişti ai inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, DSP şi/sau ISCIR au derulat 13 controale de prevenire la secţiile ATI din cadrul unităţilor sanitare existente la nivel local şi au identificat 26 de deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor, 5 dintre acestea fiind remediate pe timpul controalelor.

Pentru neconformităţile identificate în teren, personalul specializat a aplicat 26 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 26 de avertismente.

Principalele deficienţe identificate din domeniul apărării împotriva incendiilor au constat în:

– Căi de evacuare îngustate – materiale depozitate pe calea de evacuare;

– Cale de evacuare blocată (soluţionată pe timpul controlului);

– Dispozitivul de deschidere automată în caz de incendiu la uşile de pe un coridor de evacuare dezafectat (soluţionată pe timpul controlului);

– Instalaţie de alarmare, alertare şi semnalizare a incendiilor care la data controlului nu funcţiona la parametrii proiectaţi;

– Cale de evacuare pentru pacienţii transportabili cu paturile mobile ATI nu este prevăzută cu rampă (soluţionată pe timpul controlului);

– Marcarea necorespunzătoare a căilor de evacuare sau lipsa instalaţiilor de iluminat corespunzătoare, precum şi neasigurarea condiţiilor de evacuare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă (soluţionată pe timpul controlului).

Sursa: ISU Mureș / Foto: caracter informativ