Alegătorii aflaţi în izolare sau în carantină la domiciliu şi care vor să îşi exercite dreptul de vot o vor putea face prin intermediul urnei mobile. Aceeaşi soluţie o au şi cei care din cauza bolii sau a invalidităţii nu se pot deplasa până la secţia de vot.

Solicitarea urnei mobile se face pe baza unei cereri pentru exercitarea dreptului de vot la circumscripţia electorală în care se află secţia de votare. Cererea de vot prin intermediul urnei speciale poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie să fie datată şi semnată olograf de către alegătorul care face această solicitare şi trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu:

  • numele şi prenumele;
  • codul numeric personal;
  • domiciliul – aşa cum este menţionat în actul de identitate – sau reşedinţa aflată pe dovada de reşedinţă;
  • adresa imobilului unde se solicită deplasarea urnei mobile;
  • seria şi numărul actului de identitate;
  • numărul de telefon.

Această cerere de vot trebuie să fie însoţită de copii ale oricărui act din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate. În cazul persoanelor izolate sau carantinate este necesară decizia de izolare sau de carantinare emisă de Direcţia de Sănătate Publică.

Cererile de vot pentru urna mobilă pot fi depuse la biroul electoral al secţiei de votare până cel târziu în data de 5 decembrie 2020, între orele 18.00-20.00.

MS / Foto: caracter informativ