Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit luni, 2 noiembrie 2020, în ședință extraordinară, a stabilit președintele de ședință a CL pentru perioada noiembrie 2020–ianuarie 2021, în persoana domnului Kelemen Attila-Márton, comisia de validare, precum și comisiile de specialitate.

La propunerea președintelui de ședință, s-a aprobat să existe 5 comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, cu câte 5 membri fiecare.

Componența aprobată prin vot a acestora este următoarea:

 1. Comisia de Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și
  administrarea domeniului public și privat al municipiului Târgu Mureş:
  Szabó Árpád (UDMR), Kelemen Attila-Márton (UDMR), Horațiu Suciu (PNL),
  Pescar Radu-Mircea (PMP), Pápai László Zsolt (POL);
 2. Comisia de Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea
  lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea
  monumentelor istorice și de arhitectură: Iszlai Tamás (UDMR), Portik
  Vilmos-László (UDMR), György Alexandru (PNL), Pui Sebastian-Emil (PSD),
  Pescar Radu-Mircea (PMP);
 3. Comisia Servicii publice și de comerț: Szabó Péter (UDMR), Kelemen
  Attila-Márton (UDMR), Venczi Vidor János (UDMR), György Alexandru (PNL),
  Călin Moldovan (Pro România);
 4. Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură,
  sport, agrement, integrare europeană, culte și minorități naționale:
  Tamási Zsolt-József (UDMR), Berecki Sándor (UDMR), Jakab István Attila
  (UDMR), Voicu Bogdan (PNL), Radu Bălaș (POL);
 5. Comisia pentru Administrație publică locală, protecție socială și
  juridică: Frunda Csenge Orsolya (UDMR), Kakassy Blanka (UDMR), Molnar
  Ervin (PNL), Papuc Sergiu-Vasile (PSD), Maior Sergiu-Claudiu (Pro
  România).
  Din Comisia de validare aprobată fac parte următorii: Portik
  Vilmos-László (UDMR), Frunda Csenge Orsolya (UDMR), Voicu Bogdan (PNL),
  Pui Sebastian-Emil (PSD), Pescar Radu-Mircea (PMP), Pápai László Zsolt
  (POL) și Moldovan Călin (Pro România).

Foto: Mariș Cristian Daniel