O nouă inițiativă legislativă înregistrată la Senat prevede acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.000 lei, pe lună, pentru funcționarii publici cu funcție specifică de polițist local din cadrul Poliției Locale.

„Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.000 lei, pe lună, pentru funcționarii publici cu funcție specifică de polițist local din cadrul Poliției Locale, și a 1.000 lei, pe lună, pentru funcționarii publici cu funcții generale și personal contractual din cadrul Poliției Locale, pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene”, se arată în propunerea de lege.

Aceasta urmează a intra la vot în Senat în următoarea ședință. Potrivit inițiatorilor, propunerea este similară celei deja adoptate pentru personalul medical şi pentru personalul din învăţământ.