În această după-amiază, viceprimarul municipiului Târgu Mureș, Sergiu Papuc, a publicat un comunicat pe pagina personală, în care prezintă un proiect “major de infrastructură pentru Târgu Mureş” care prevede “prelungirea străzii Calea Sighișoarei în 2 direcții, supralărgirea la 4 benzi de circulație, realizarea unui pasaj superior peste strada Gheorghe Doja și calea ferată, prelungirea străzii Insulei, Libertății până în zona Combinat și asigurarea unui acces direct la Autostrada A3 în zona Metro” toate realizabile “în următorii 5 ani“.

Un lucru bun, dar care suntem destul de sceptici ca se va încadra în prognoza făcută, atâta timp cât a fost nevoie de 30 de ani după Revoluție doar să reparăm un pod peste Mureș, nu mai vorbim de Centura Ocolitoare etc. La aceasta am mai adăuga și cunoscuta lentoare, spre incompetență, a partenerului enunțat, anume CNAIR. Cu toate acestea, nu renunțăm la optimism, unul extrem în acest caz, și, pentru o corectă informare, publicăm integral comunicatul.

“‼️Proiect major de infrastructură pentru Târgu Mureş‼️
În urma demersurilor realizate de Municipiul Târgu Mureș, COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE (CNAIR), prin “DEPARTAMENTUL OBȚINERE FINANȚĂRI”, a aprobat încheierea unui “parteneriat” pentru implementarea obiectivului de investiții: “Realizare inel ocolitor al Municipiului Târgu Mureș prin interconectarea Autostrăzii A3, E60, DN 15 și DJ 152A”, în conformitate cu prevederile O.U.G. 101/2020. În baza acestui parteneriat în următorii 5 ani este posibilă realizarea inelului ocolitor al Municipiului Târgu Mureș, prin prelungirea străzii Calea Sighișoarei în 2 direcții, supralărgirea la 4 benzi de circulație, realizarea unui pasaj superior peste strada Gheorghe Doja și calea ferată, prelungirea străzii Insulei, Libertății până în zona Combinat și asigurarea unui acces direct la Autostrada A3 în zona Metro.

În baza parteneriatului de implementare activitățile care vor fi realizate de CNAIR sunt:
– Exproprierea pentru utilitate publică, promovare hotarari de guvern de expropriere; – Derularea procesului de accesare a finanțării nerambursabile: elaborarea şi depunerea cererii de finanțare;- Elaborarea si depunerea cererilor de rambursare/plată/prefinanțare;- Participarea la recepția obiectivului- PV-ul de recepție la terminarea lucrărilor;- Preluarea în administrare a obiectivului, ulterior recepției finale,- Intretinere curenta si periodică ulterior perioadei de garanție.

Activitățile care vor fi realizate de UAT Municipiul Târgu Mureș sunt:
– Elaborarea, modificarea documentațiilor tehnico-economice;- Întocmirea documentatiilor cadastrale;- Derularea procedurilor de achiziție, în calitate de autoritate contractantă, pentru contractarea, proiectării şi execuției lucrărilor, precum şi pentru alte achiziții necesare implementării Proiectului,- Monitorizarea și urmărirea lucrărilor executate;- Recepția obiectivului- PV de recepție la terminarea lucrărilor,- UAT va asigura pregătirea documentația necesară introducerii la prefinanțare/ rambursare/plata lucrărilor/serviciilor/produselor aferente Proiectului,- Derularea, recepția şi utilizarea în condiții legale a obiectivului de investiții”, se arată în comunicat.