Ordinul comun al ministerelor Sănătății și Educației prevede 4 scenarii pentru astfel de situații, care merg de la suspendarea orelor la o clasă până la suspendarea orelor în întreaga şcoală.
Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19:

 • Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învăţământ şi cabinetul medical şcolar despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulţi;
 • În cazul apariţiei unui caz sau mai multor cazuri de COVID-19 într-o unitate de învăţământ, situaţia va fi analizată de DSP/DSPMB împreună cu directorul unităţii de învăţământ;

Decizia de suspendare a cursurilor şcolare va fi luată la nivel local, în următoarele situații:

 • a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-o clasă din unitatea de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală de clasă cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Se va face curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare normal cursurile;
 • b) La apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiaşi unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de învăţământ pe o perioada de 14 zile de la data de debut al ultimului caz;

În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ, care va informa DSP/DSPMB. DSP va face ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în unitatea de învăţământ împreună cu directorul unităţii, astfel:

 • Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, învăţător/profesor care a avut o singură oră) şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă;
 • Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, învăţător/profesor care a avut o singură oră) şi a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.
 • Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală (de exemplu, profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact şi, în funcţie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.
 • Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi a venit în contact cu multe cadre didactice (cadrele didactice din toate schimburile, în şcolile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unităţi de învăţământ.

Potrivit ordinului comun, personalul care face curăţenia în unitatea de învăţământ şi cel care este responsabil de pază, în condiţiile în care nu a intrat în contact cu persoana confirmată cu COVID-19, îşi va desfăşura activitatea în continuare.
În perioada de suspendare a clasei/unităţii de învăţământ, directorul școlii va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:

 • Curăţenia şi aerisirea claselor;
 • Dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii de învăţământ (clase, holuri, toalete);
 • La reluarea cursurilor şcolare într-o unitate de învăţământ, personalul medico-sanitar care are în arondare unitatea de învăţământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri.

Cele 3 scenarii în care a început noul an școlar:

 • Scenariul verde – desfășurarea cursurilor cu prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice.
 • Scenariul galben – desfășurarea cursurilor cu prezența fizică parțială a elevilor și a cadrelor didactice și online parțial; excepție fac clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a, care participă la cursuri zilnic cu prezență fizică (v. scenariul verde).
 • Scenariul roșu – desfășurarea cursurilor exclusiv online.

Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori:

 • Scenariul 1 – verde – rata incindenței mai mică de 1 la mia de locuitori.
 • Scenariul 2 – galben – scenariu hibrid – rata incidenței între 1 până la 3 la mia de locuitori.
 • Scenariul 3 – roșu – școală online – rata incidenței mai mare de 3 la mia de locuitori.