Este bine cunoscut faptul că în primăria municipiului Târgu Mureș există peste o mie de angajați, un număr enorm raportat la serviciile oferite în comunitate. La fel de cunoscut este și că mulți dintre aceștia formează familii întregi și încasează salarii imense. O dovadă în acest sens este și încercarea consilierul local POL Tatár Lehel de a afla detalii referitoare la angajările făcute de gruparea Flo&Mai, soldată cu refuz, printr-o încercare disperată de a se ține la secret aceste date. Din fericire, instanța de judecată a dat câștig de cauză consilierului. Pentru o corectă informare redăm integral comunicatul acestuia.

🇹🇩 Primăria Târgu Mureș a încercat să ”țină secret” informații legate de angajările din instituție, dar a pierdut procesul împotriva colegului nostru, Tatár Lehel.

Consilierul local târgumureșean, Tatár Lehel, a câștigat un proces având ca obiect neconformarea Primăriei Târgu Mureș în a da curs solicitării colegului nostru privind informațiile publice legate de angajările instituției, drepturi garantate de legea 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Instanța a dispus Primăriei comunicarea tuturor informațiilor solicitate de colegul nostru, adică:

– o listă cuprinzând toate posturile aparținând atât instituției primăriei cât și structurilor din subordine, impreună cu următoarele detalii: categoria postului (personal contractual/funcționar public), direcția/entitatea în subordinea căreia își desfășoară activitatea, anul înființări postului, studiile necesare pentru ocuparea postului (nivelul studiilor etc.);
– informații pentru fiecare post în parte, defalcate pe lună începând cu anul 2016, după cum urmează: salariul încasat, tichetele de masă și de vacanță acordate, sumele de care a beneficiat din proiectele și programele europene cu finanțare nerambursabilă, dar și toate celelalte sporuri acordate;
– o listă cuprinzând toate posturile aparținând atât instituției primăriei cât și structurilor din subordine pe care s-au efectuat angajări de personal începând cu anul 2016, împreună cu următoarele detalii: data angajării pentru fiecare contract împreună cu informația dacă postul respectiv a existat înainte sau nu, dar și numele directiei/entității în subordinea caruia apartine postul.

Verdictul a fost pronunțat în primă instanță. Potrivit informațiilor noastre, Primăria se pregătește să conteste decizia, în ciuda faptului că nu s-au acordat daune materiale, deci nu este necesară protejarea intereselor financiare ale orașului. Se pune întrebarea, pe bună dreptate: ce încearcă să ascundă executivul?” a transmis consilierul local POL Tatár Lehel.

🇭🇺 Az alkalmazottakkal kapcsolatos információkat próbál titkolni a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, de Tatár Lehel megnyerte a pert ellenük!

Pert nyert a POL marosvásárhelyi városi tanácsosa, Tatár Lehel a Városháza ellen, mivel nem kapott kielégítő választ közérdekű adatigénylésére, amit az 544-es, közérdekű adatokhoz való szabad hozzáférést garantáló törvénybe foglalt jogaival élve nyújtott be.

A bíróság kötelezte az önkormányzatot, hogy az összes, általa kért információt közölje. Az igényelt információk a következők voltak:

– A Polgármesteri Hivatal és az alárendelt intézmények összes munkahelye (posztja), a következő adatokkal kiegészítve: a munkahely besorolása (szerződéses munkavállaló/ közhivatalnok), mely igazgatóság/egység alá tartozik, a poszt létrejöttének éve, a poszthoz szükséges tanulmányi végzettség (pl. felsőfokú tanulmányok)
– A következő információk, külön minden álláshoz, havi lebontásban, 2016-tól kezdődően: fizetés, ebédjegyek (kajabon), vakációs utalványok, európai uniós pályázatokból mekkora összegben részesültek, valamint az összes, fizetéstől eltérő besorolású jövedelem.
– A Polgármesteri Hivatal és az alárendelt intézmények összes munkahelye (posztja), ahova 2016-tól kezdődően személyzetet alkalmaztak, az alkalmazás időpontjával együtt, az alkalmazás előtt létezett-e a poszt vagy sem, az igazgatóság/egység megnevezése, amely alá tartozik.

Az ítélet elsőfokú, információink szerint a Városháza a döntés megfellebbezésére készül, annak ellenére, hogy a bíróság anyagi kártérítést nem ítélt meg, tehát a város anyagi érdekeit nem szükséges megvédeni. Joggal merül fel a kérdés: mit próbálnak titkolni?

Sursa> comunicat POL / Foto> colaj caracter informativ