Tatár Lehel şi Theodora Benedek au fost consilieri locali, primul doi ani, al doilea timp de patru ani. Şi asta e activitatea lor, implicarea lor în comunitate, munca lor dedicată locuitorilor oraşului Târgu Mureş din poziţia de aleşi ai comunităţii în Legislativul local. Datele sunt publice şi verificabile.

Chiar dacă a avut un mandat dublu, Prof. Dr. Theodora Benedek, MD, PhD, Habil (astea sunt toate titlurile academice din CV) a avut de patru ori mai puţine proiecte decât studentul de la POL. Liberala candidată la Primărie este dovada vie că nu contează pregătirea şi deşteptăciunea, dacă ea nu e pusă în slujba comunităţii. A avut ocazia să dovedească ce ştie şi n-a demonstrat. Sigur, acum promite că în viitor va rupe norii.

Indicatorii după care se măsoară activitatea unui consilier local sunt: proiecte de hotărâri de consiliu local iniţiate/aprobate (cel mai important indicator), amendamente, luări de cuvânt, interpelări şi rapoarte de activitate.

Între 2016 şi 2020, POL a avut cei mai performanţi consilieri locali din România, cu 53 de hotărâri de consiliu iniţiate şi 32 aprobate.

Oraşul Târgu Mureş nu a avut nici cel mai bun primar, nici cel mai performant profesor universitar, nici cel mai bun director de muzeu, dar a avut cei mai buni consilieri locali din ţară, prin aleşii POL.

🇭🇺 AZ EGYETMISTA ÉS A PROF. DR. UNIV.

Úgy Tatár Lehel, mint Theodora Benedek helyi tanácsosok voltak, előbbi két évig, míg utóbbi négy éven át. És ez az ő tevékenységük, a közösségért, Marosvásárhely polgáraiért folytatott munkájuk, amit a választók akaratából a helyi törvényhozásban végeztek. Az adatok nyilvánosak és ellenőrizhetőek.

Dacára annak, hogy kétszer annyi ideig volt tanácsos, Prof. Dr. Theodora Benedek MD, PhD, Habil (ezeket a címeket tüntette fel CV-jében) négyszer kevesebb határozati javaslattal érkezett, mint a POL egyetemi hallgatója. A liberális polgármesterjelölt élő bizonyítéka annak, hogy nem számít a felkészültség és az értelmi szint, ha az nem a közösséget szolgálja. Lehetősége nyílt bebizonyítani, hogy mit tud, de nem élt vele. Persze, most azt ígéri, hogy majd felszántja a pályát.

Azok a mutatók, amelyek alapján egy tanácsos tevékenységét mérni lehet, a következők: a képviselő által kezdeményezett határozati javaslatok száma/elfogadott javaslatok száma (ez a legfontosabb mutató), kiegészítő javaslatok, felszólalások, interpellációk és tevékenységi beszámolók.

2016 és 2020 között a POL tanácsosai voltak Romániában a legeredményesebbek: 53 határozati javaslat kezdeményezés és 32 elfogadott javaslat!

Marosvásárhelynek nem adatott meg a legjobb polgármester, sem a legjobb egyetemi tanár, sem a legjobb múzeumigazgató, de a POL színeiben megválasztottak révén, nekünk vannak a legjobb helyi képviselőink.
#ceibuni #ajok

Sursa: Comunicat POL Târgu Mureș