În conformitate cu H.C.L. nr. 145/30.07.2020, art. 2, începând cu data de 01.09.2020 intră în vigoare modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată adoptat prin H.C.L. nr. 231/2017 și modificat prin H.C.L. nr. 243/2018.

Printre modificările importante sunt:

Art. 76, Tarifele orare de parcare pt. zona O (zero) sunt următoarele:

30 minute – 3 lei

1 oră – 5 lei

Tarifele de parcare pentru zona 1 :

30 minute – 2 lei

1 oră – 3 lei

o zi – 10 lei

Tarifele orare de parcare pentru zona 2 :

30 minute – 1 leu

1 oră – 1,5 lei

o zi – 5 lei

O altă modificare importantă care trebuie să fie în atenția utilizatorilor parcărilor este cea prevăzută de art. 91, lit. c care are următorul cuprins:

În cazul în care tariful de parcare nu se achită până la afișarea notei de constatare pe parbrizul autovehiculului în cauză, se va achita taxa zilnică de 25 lei în zona 1 și 2. Acest tarif se va achita și în zona 0 în cazul în care timpul de parcare depășește pentru fiecare fracțiune 2 ore.

Art. 125, Operațiunea de achitare a contravalorii timpului petrecut în parcare se poate face și ulterior utilizării parcărilor publice cu plată până la ora 23,59 a zilei în curs achitându –se suma de 25 lei online și la caseriile societății din piețele agroalimentare și Piața Armatei. După expirarea acestui termen se consideră că parcarea s –a efectuat fără achiziționarea vreunei modalități de plată a parcării și utilizatorului i se va aplica un tarif majorat de 50 (RON), care poate fi achitat în termen de 48 de ore lucrătoare de la ora 0,00 următoarei zile aplicării notei de constatare . Neachitarea tarifului majorat constituie contravenție iar contravenientul va achita o amendă de la 200 – 500 lei.

H.C.L. nr. 145 din 30.07.2020 a fost publicată cu toate modificările din regulament pe sit-ul societății la Secțiunea parcări.

Vă mulțumim pentru înțelegere. Conducerea societății Piețe Tg Mureș