Începând cu acest an, cei care vor să crească eficiența energetică a propriei locuințe vor putea cere de la stat aproximativ 15.000 de euro, printr-un nou program de finanțare, pentru a-și dota casa cu sisteme de încălzire, izolație ori sisteme de iluminat mai economice. Pentru a putea obține fondurile nerambursabile, cei interesați vor trebui să îndeplinească o serie de condiții și să depună mai multe acte, înscrierile în program urmând să înceapă la jumătatea lunii viitoare, după cum a anunțat azi Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

După cum apare într-un comunicat al MMAP, programul „Casa Eficientă Energetic” va începe pe 15 septembrie 2020, scopul declarat al programului fiind “reducerea consumului de energie din casele românilor și a emisiilor de gaze cu efect de seră”.

Programul anunțat de autorități, ce se va desfășura, pentru prima oară, în acest an, va finanța persoanele fizice ce vor să crească eficiența energetică a locuinței cu 60% din costul acestor lucrări, dar nu mai mult de 70.000 de lei, adică aproape 15.000 de euro.

Finanțarea nerambursabilă va fi acordată celor care vor să izoleze termic locuința, să schimbe tâmplăria exterioară, să instaleze sau să modernizeze sistemele de încălzire și de furnizare a apei calde, să modernizeze sistemul de iluminat locuința, prin folosirea de becuri cu LED și a senzorilor de mișcare, și să monteze obloane ori jaluzele exterioare.

Finanțare în valoare de până la 70.000 de lei va putea solicita orice persoană fizică cu domiciliul în România, care este proprietar ori coproprietar al imobilului (construcţia pentru care solicită finanțare), care are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, care nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local și care nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Pentru a obține banii, cei interesați vor trebui să se înregistreze, într-o primă fază, într-o aplicație informatică (ce urmează să apară pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu – AFM), iar apoi să depună la autorități un dosar de finanțare, ce va conține:

 • cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare;
 • actul de identitate al solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, în copie;
 • împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de o persoană împuternicită de către solicitant, în original;
 • actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, în copie;
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original;
 • certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate și în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;
 • certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, în termen de valabilitate și în original sau copie legalizată;
 • certificatul de performanță energetică eliberat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată și nu mai vechi de șase luni;
 • auditul energetic efectuat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic atestat;
 • deviz general în care să fie evidențiate categoriile de lucrări și cheltuieli aferente, semnat de către solicitant, în original sau în copie legalizată;
 • documente relevante, în cazul în care datele introduse cu ocazia înscrierii în aplicație au fost modificate (nume schimbat etc.);
 • opis, asumat prin semnătură de către solicitant.

În comunicatul Ministerului Mediului apar și etapele principale ale programului privind creșterea eficienței energetice a locuințelor. Mai exact, cei interesați “vor putea depune online cererea pentru prima energetică, însoțită de un certificat de performanţă energetică inițial și un audit energetic al casei unde vor să facă lucrarea. Imediat după acceptarea cererii, proprietarii vor primi un număr unic de înregistrare și au la dispoziție 60 de zile pentru a pregăti dosarul investiției. După aprobarea dosarului, lucrările pot începe și se pot derula într-o perioadă de maximum 18 luni. La final, AFM decontează 60% din investiție, după un nou audit energetic al casei”.

E important de știut că, în cadrul programului de creștere a eficienței energetice a caselor, nu se acordă plăți în avans, că statul finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanţare, cu excepţia cheltuielilor efectuate pentru obținerea certificatului de performanță energetică și pentru auditul energetic, efectuate înainte de intervenție și că nu finanţează lucrări efectuate în regie proprie.

MS / Foto: caracter informativ