Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii împotriva violenţei psihologice – bullying, care au fost publicate în Monitorul Oficial, un grup de acţiune anti-bullying va fi înfiinţat în fiecare şcoală. Grupul va avea maximum 10 membri, iar aceştia vor avea rolul de prevenire, identificare şi soluţionare a acestor fapte comise între elevi, prin acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice.

Între cei zece membri se vor regăsi directorul unităţii de învăţământ, profesorul consilier şcolar, trei cadre didactice formate în problematica violenţei, inclusiv a violenţei psihologice – bullying, doi sau mai mulţi reprezentanţi ai elevilor, un reprezentant al părinţilor, reprezentanţi ai autorităţii locale.

Normele au fost aprobate prin ordin de ministru şi publicate în Monitorul Oficial din 10 iunie, intrând în vigoare odată cu publicarea acestuia.

“Fiecare unitate de învăţământ are obligaţia de a introduce în Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) obiectivul ‘şcoală cu toleranţă zero la violenţă’. În plus, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice, în perioada următoare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va realiza Ghiduri de bune practici pe cicluri de învăţământ, privind modul de interacţiune şi de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică – bullying”, precizează MEC.

MS / Foto: caracter informativ