Atât Consiliul Judeţean Mureş cât şi instituţiile subordonate au luat toate măsurile ce se impun în ceea ce priveşte activitatea zilnică şi programul cu publicul pentru a preveni răspândirea Covid-19.

Astfel, în perioada următoare recomandăm cetăţenilor să interacţioneze cu Consiliul Judeţean Mureş prin telefon (0265-263.211) şi prin e-mail (cjmures@cjmures.ro) şi să se deplaseze la sediul instituţiei doar când acest lucru este absolut necesar. Putem furniza toate informaţiile necesare cetăţenilor, telefonic şi prin email, în cadrul programului de funcţionare.

Accesul publicului în sediul Consiliului Judeţean Mureş este restricţionat, în perioada următoare în Palatul Administrativ vor putea intra doar angajaţii, respectiv de la caz la caz, conducătorii instituţiilor publice şi ale autorităţilor locale.

Cetăţenii au acces doar la registratura Consiliului Judeţean, intrarea fiind asigurată prin poarta laterală de pe strada Primăriei. Programul de lucru al registraturii nu s-a modificat, astfel intrarea este permisă de luni până vineri între orele 8.00-16.00 pentru a nu se crea aglomerări, dar pentru siguranţa cetăţenilor se aplică restricţii privind numărul persoanelor care pot intra deodată pentru a asigura o zonă de siguranţă celor din încăpere.

Tot la registratură, în acelaşi interval orar se vor desfăşura relaţiile cu publicul şi consultările de specialitate, şi aici vor fi preluate documentaţiile pentru Urbanism şi se vor plăti taxele de Urbanism.

Consiliul Judeţean Mureş atrage atenţia reprezentanţilor ONG-urilor şi a bisericilor care doresc să depună proiecte, să trimită dosarele prin poştă sau curierat, data ştampilei poştale trebuie să fie până la 15 aprilie 2020, orele 16.00.

Sălile de şedinţă şi birourile din cadrul Consiliului Judeţean Mureş se dezinfectează cu regularitate şi la intrarea în instituţie este asigurat lichid dezinfectant. În funcţie de specificul fiecărei direcţii de specialitate s-au luat măsuri cu privire la limitarea numărului de persoane prezente în acelaşi timp în instituţie. Astfel, pe perioada stării de urgenţă, o parte din angajaţi va lucra în sistem de telemuncă, iar pentru cei pentru care acest lucru nu este posibil programul de lucru va fi organizat în ture.

Spitalul Clinic Judeţean Mureş a implementat toate măsurile pentru a evita răspândirea epidemiei. Toţi pacienţi care intră în spital sunt testaţi epidemiologic, inclusiv urgenţele. La clinicile de pe strada Gheorghe Marinescu nr.1 a fost instalat un cort militar pentru triajul pacienţilor. În secţiile chirurgicale se vor interna strict urgenţele, în secţiile clinice internările se reduc cu 50%, fiind prioritare cazurile urgente. Spitalul este pregătit pentru primirea pacienţilor infectaţi cu COVID-19, la Clinica de Boli Infecţioase au fost eliberate paturi pentru a fi disponibile pentru îngrijirea pacienţilor.

În ambulatoriile de specialitate şi cabinetele medicale consultaţiile se vor face doar pe baza de programare şi sunt primite doar acele persoane care trebuie să prelungească concediul medical, să prelungească recomandările pentru dispozitive medicale sau să prelungească reţete sau terapii pentru pacienţii cu afecţiuni cronice spre ex. diabet zaharat, boli cardiovasculare.

De asemenea şi la Spitalul Municipal ‘Dr. Gheorghe Marinescu’ Târnăveni au fost instituite toate măsurile prevăzute pentru prevenirea răspândirii infecţiei COVID-19. Astfel toţi pacienţii sunt triaţi epidemiologic la intrarea în spital în cortul de triaj instalat în incinta unităţii sanitare. În secţiile chirurgicale se internează strict urgenţele iar în secţiile medicale internările se reduc cu cel puţin 50% având în vedere strict urgenţele. În ambulatoriul de specialitate consultaţiile se vor face doar pe baza de programare şi se va face un triaj epidemiologic la intrarea în clădire.

Aeroportul Transilvania Târgu Mureş îşi desfăşoară activitatea cu programul de lucru normal. Nu sunt anulate/suspendate curse aeriene către niciuna dintre destinaţiile accesibile de pe aeroport. Pasagerii care trec prin aeroport sunt supuşi verificărilor impuse de lege pentru a preveni răspândirea coronavirusului COVID-19. La aeroport sunt luate toate măsurile de dezinfecţie atât pentru zonele şi suprafeţele cu care vin în contact pasagerii, cât şi pentru protejarea angajaţilor.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a limitat orice activitate cu publicul la sediul instituţiei. Astfel solicitările adresate DGASCP şi toate documentele vizând obiectul de activitate al instituţiei vor putea fi trimise prin poştă la adresa str. Trebely nr. 7, Târgu Mureş, jud. Mureş, CP. 540081 sau prin fax 0265-211.561.

Totodată au fost suspendate următoarele activităţi: activitatea centrului de zi pentru copii cu deficienţe neuropsihiatrice Sighişoara, activităţile recreative şi de socializare organizate pentru beneficiarii serviciilor sociale, primirea vizitatorilor la sediile serviciilor sociale, vizitele beneficiarilor în familie şi în comunitate.

S-au instituit o serie de măsuri în ceea ce priveşte activitatea serviciului de evaluare complexă copii, precum şi privind evaluarea persoanelor adulte cu handicap.

Aceste măsuri sunt accesibile pe site-ul DGASPC MURES: https://bit.ly/2QrltDf

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş a suspendat accesul publicului în incinta instituţiei. Cererile formulate se vor depune prin corespondenţă poştală şi e-mail djepmures@cjmures.ro, după caz.

Prin excepţie, ridicarea unor documente/formulare tipizate de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor cu caracter foarte urgent se va face numai ca urmare a programării efectuate la numărul de telefon 0265-311109.

Mai multe informaţii privind măsurile luate în activitatea cu publicul, găsiţi pe site-ul instituţiei: https://bit.ly/2QkHnb9

Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Mureş a pregătit un plan de măsuri pentru asigurarea continuităţii activităţii serviciului. Se asigură permanenţa în bazele de salvare şi se intervine în caz de nevoie.

Sunt închise instituţiile culturale subordonate Consiliului Judeţean Mureş. Biblioteca Judeţeană Mureş (inclusiv Biblioteca Teleki-Bolyai) şi Muzeul Judeţean Mureş (inclusiv Palatul Culturii) au sistat activitatea cu publicul. De asemenea, sunt anulate spectacolele şi turneele Ansamblului Artistic Profesionist Mureşul, Teatrului pentru Copii şi Tineret Ariel, şi concertele Filarmonicii de Stat Târgu Mureş, precum şi evenimentele organizate de terţi în sălile de spectacole ale instituţiilor culturale sau în Palatul Culturii. Spaţiile destinate publicului sunt dezinfectate.

Cursurile din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş sunt anulate pe perioada stării de urgenţă.

Sunt închise şcolile incluzive din Târgu Mureş şi Reghin iar spaţiile de desfăşurare a activităţii sunt dezinfectate.

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş