Noile măsuri dispuse de conducerea Tribunalului Mureş, pentru prevenirea infecţiei cu Coronavirus SARS CoV-2, începând cu data de 13 martie 2020.

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Tribunalului Mureş nr. 6 din 13 martie 2020 s-au adoptat şi implementat la nivelul acestei instanţe, printre altele, următoarele măsuri:

suspendarea programului de lucru cu publicul la Registratura Tribunalului Mureş până la data de 04 mai 2020, inclusiv, urmând ca transmiterea tuturor actelor de procedură să se realizeze exclusiv în formă electronică prin mail, fax ori prin utilizarea serviciilor poştale;

limitarea programului de lucru cu publicul la Arhiva Secţiei civile, Arhiva Secţiei de contencios administrativ şi fiscal şi Arhiva Secţiei penale la o oră, în zilele de luni şi miercuri, în intervalul orar 11,00-12,00, exclusiv pentru ridicarea actelor procedurale ori a înscrisurilor solicitate;

studierea dosarelor exclusiv prin accesarea aplicaţiei InfoDosar;

suspendarea activităţii cu publicul la Biroul de Informare şi Relaţii Publice, în perioada 13 martie – 4 mai 2020, inclusiv, toate solicitările, cererile, petiţiile adresate acestui birou urmând să fie transmise exclusiv prin poştă, curier, fax, e-mail şi telefonic la datele de contact indicate pe portalul instanţei; răspunsurile la solicitări vor fi transmise de Biroul de Informare şi Relaţii Publice prin aceleaşi mijloace de comunicare;

suspendarea activităţii la Biroul de aplicare a Apostilei de la Haga în perioada 13 martie – 4 mai 2020, inclusiv;

efectuarea corespondenţei cu Biroul local de expertize judiciare, tehnice şi contabile Mureş în format electronic, la adresa de e-mail tr-mures-blej@just.ro, telefon/fax 0265250858 sau la numărul de mobil 0787.524557;

limitarea activităţii de judecată, în perioada 13 martie 2020 – 04 mai 2020, strict la soluţionarea cauzelor care prezintă caracter excepţional urgent, astfel cum sunt menţionate în Hotărârea Colegiului de conducere al Tribunalului Mureş nr. 6 din 13 martie 2020, afişată pe portalul Tribunalului Mureş – just .ro;

preschimbarea termenelor de judecată stabilite în cauzele care nu fac parte din categoria celor excepţional urgente;

lista centralizată a cauzele ce se vor judeca va putea fi consultată pe pagina de internet a Tribunalului Mureş, la secţiunea ‘DOSARE’;

în materie civilă şi în materia contenciosului administrativ şi fiscal se vor suspenda toate procedurile specifice activităţii de verificare a cererilor şi de regularizare a acestora, cu excepţia celor aferente cauzelor;

în materie civilă şi în materia contenciosului administrativ şi fiscal se va suspenda activitatea de comunicare a hotărârilor, cu excepţia celei aferente cauzelor excepţional urgente;

în materie penală, atât activităţile specifice etapei camerei preliminare, cât şi comunicarea hotărârilor se va realiza fără restricţionare, conform normelor procedurale;

accesul în incinta instanţei va fi permis doar persoanelor care au calitatea de părţi ori participanţi în procesele aflate pe rol în ziua respectivă şi doar în intervalele orare menţionate pe listele de şedinţă, care vor fi afişate la loc vizibil la uşile principale de acces în cele două sedii provizorii ale Tribunalului Mureş.

PREŞEDINTE
judecător VERONICA SZASZ